"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-07

Umeå universitet öppnar två nya idrottslabb

NYHET Under hösten 2019 öppnar två nya idrottslabb; Umeå Movement and Exercise Laboratory, UMEX, och Prestationsutvecklingslabbet.

Text: Inger Nilsson

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap har tidigare ansvarat för Umeå universitets idrottslabb. Detta labb är från och med sista juni 2019 avvecklat och under hösten sker en organisatorisk förändring av labbet där Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Idrottshögskolan utvecklar två nya labb: ett under Medicinska fakulteten (UMEX) och ett under Idrottshögskolan (Prestationsutvecklingslabbet).

- Ambitionen är att labben ska samarbeta med varandra, det handlar inte om konkurrerande verksamhet, betonar Pernilla Eriksson och Apostolos Theos.

Pernilla Eriksson är biträdande föreståndare på Idrottshögskolan, och Apostolos Theos är avdelningschef för idrottsmedicin, vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Prestationsutvecklingslabbet ligger kvar i Idrottslabbets tidigare lokaler i anslutning till Idrottshögskolans kansli på baksidan av IKSU Sport. Syftet med prestationsutvecklingslabbet är ett mer tillgängligt labb, som inriktar sig på att monitorera och ge feedback på elitidrottsstudenternas träning och därmed kunna fungera som ett värdefullt tillskott av nuvarande åtgärder för att utveckla de aktiva.

De tester som även fortsättningsvis kommer att göras på Breda rullskidbandet, som blir kvar i Prestationsutvecklingslabbet, görs med medicinsk support från Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Idrottshögskolan kommer även att samarbeta med UMEX och där göra de övriga årliga fystesterna för Riksidrottsuniversitetsstudenterna.

- Idrottshögskolan ska i Prestationsutvecklingslabbet mäta och utvärdera träning för Riksidrottsuniversitetsstudenter. Genom tätare och mer regelbunden träningsuppföljning hoppas vi kunna utveckla effektivare metoder för att individanpassa och utveckla studenternas idrottsliga prestation, säger Pernilla Eriksson.

UMEX lokaler är från och med 14 oktober i KBC-Huset och UMEX är ett forsknings- och undervisningslabb för forskare från hela universitetet och studenter på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. UMEX kommer att ha högkvalitativ utrustning för forskning och undervisning inom framför allt idrottsmedicin och fysioterapi. Det kommer att finnas ett forskningslabb, rörelselabb och ett undervisningslabb samt behandlingsrum och undervisningslokaler i anslutning till varandra.

Verksamheten i UMEX, som håller på att byggas upp, blir större än tidigare, med en utökning av yta från 200 till 735 kvadratmeter. Redan i mitten på oktober flyttade en del av det tidigare Idrottslabbet in i KBC-huset, men verksamheten där blir komplett först framåt sommaren. Då har även fysioterapeuterna flyttat in.

- Vår ambition är att UMEX ska bli ett mer tillgängligt labb för universitetets forskare och våra studenter och vi tänker bland annat ha labböppet för studenter kvällar och helger, säger Apostolos Theos.

UMEX

Idrottshögskolan

Kontaktpersoner

Apostolos Theos
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 19
Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29