"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-01

Umeå universitets medverkande på Almedalsveckan

NYHET På söndag den 3 juli inleds Almedalsveckan i Visby på Gotland. Sommarveckan i Visby kallas för ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor”. Umeå universitet är representerat på åtminstone sju officiella punkter i programmet.

Text: Jakob Mjöbring

Bland seminariepunkterna återfinns förstås väldigt skilda ämnen, till exempel ska rektor Hans Adolfsson delta i ett seminarium om att många universitetslärare och forskare har utsatts för hot och hat kopplat till sitt jobb medan professor Lars Westin deltar i ett seminarium med rubriken: Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg?

Nedan finns listan med officiella punkter där Umeå universitet finns representerat. Mer information om programpunkterna återfinns på Almedalens webb.

Måndag 4 juli, 10:00–11:00:
Många universitetslärare och forskare utsatta för hot och trakasserier 

En delrapport visar att många universitetslärare och forskare har utsatts för hot och hat kopplat till sitt jobb. Det är oerhört allvarligt och får bland annat negativa konsekvenser för arbetsmiljön, kvaliteten i forskning och utbildning och den akademiska friheten begränsas i praktiken.

Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E 30"

Medverkande:

 • Anna Ekström, utbildningsminister, Socialdemokraterna
 • David Brax, forskare, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Hans Adolfsson, vice ordförande och rektor, SUHF & Umeå universitet
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Sanna Wolk, förbundsordförande, SULF
 • Karin Åmossa, moderator

Hemsida:

Facebook: facebook.com/genusflodet

Twitter: @SulfD

 

Måndag 4 juli, 10:00 – 12:00:
Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg?

Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Trafikverket planerar och bygger norrbotniabanan för fullt, men vad gör och vad behöver kommunerna och regionerna göra för att nå full effekt när banan väl tas i bruk?

Arrangör: Norrbotniabanegruppen

Plats: Novgorodgränd 1, "Region Västerbotten"

Medverkande:

 • Lars Westin, Professor vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet
 • Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB
 • Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen
 • Patrick Joyce, Chefekonom, Almega
 • Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef, Norrtåg
 • Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen

Hemsida: norrbotniabanan.se

Facebook: facebook.com/Norrbotniabanan

Twitter: @Norrbotniabanan

Måndag 4 juli, 14:00 - 14:45:
Börja om från början eller säkerställa att kunskap och erfarenhet värderas och tillgodoräknas?

Det är inte rimligt att den som redan har gedigna kunskaper från arbetslivet, eller kunskaper från andra håll, ska behöva börja om från början för att plugga och stärka sin kompetens. Vem behöver göra vad för att lärosätena ska börja jobba mer med validering av kunskap?

Arrangör: Unionen

Plats: Strandgatan 19, "TCO-landet"

Medverkande:

 • Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
 • Klas Wåhlberg, VD, Teknikföretagen
 • Mats Green, Riksdagsledamot och andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Moderaterna
 • Anna Johansson, Riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna
 • Hans Adolfsson, Rektor, Umeå universitet
 • Moderator: Hanna Finmo, Chef för staben, TCO

Facebook: facebook.com/unionensverige

Twitter: @unionen

Tisdag 5 juli, 08:00 - 09:00:
Så skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige

När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen och blir centrum för både innovation och grön export ställs stora krav på omfattande strategisk samhällsutveckling. Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

Arrangör: Region Norrbotten, Norrbotniabanan

Plats: Fiskargränd 5, "Norra Scen - arena för grön omställning"  

Medverkande:

 • Karin Hübinette, Moderator
 • Carina Sammeli (S), Kommunalråd, Luleå kommun
 • Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanan
 • Birgitta Larsson (S), Kommunalråd, Gällivare kommun
 • Anders Lindberg, Presschef, LKAB
 • Nils-Olov Lindfors (C), Regionråd, Region Norrbotten
 • Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
 • Fredrik Elgh, Kommunikationschef, Swedavia
 • Lars Westin, Professor i regionalekonomi, Umeå universitet

Hemsida: utvecklanorrbotten.se

Facebook: facebook.com/utvecklanorrbotten

-----

Tisdag 5 juli, 09:45 - 10:45:
ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal?

Arrangör: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B51 (aula)"

Medverkande:

 • Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
 • Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
 • Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas riksförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund
 • Karin Hermansson, VD, Ifous
 • Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, Lunds kommun
 • Magdalena Taube, moderator, Göteborgs universitet
 • Yvonne Liljekvist, moderator, Karlstads universitet
 • Anna Brunner Cederlund, moderator, Uppsala universitet
 • Niclas Westin, avdelningschef, Stockholm stad

Hemsida: ulfavtal.se

Twitter: @AvtalUlf

Tisdag 5 juli, 12:15 - 13:15:
Brist på forskare - ett hot mot läkemedelsindustrin?

Kemiindustrin: plast, kemi och läkemedel, behöver rekrytera 8000 forskarutbildade fram till 2030, men bara 2000 examineras per år i Sverige. Är det ett hot mot läkemedelsindustrin? Och vad kan vi göra? Kan företagen påverka, kan lärosätena göra mer? Och på vilka områden behöver politiken agera?

Arrangör: IKEM

Plats: Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"

Medverkande:

 • Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca
 • Jonas Hagelqvist, VD, IKEM
 • Per Klingbjer, Förbundsdirektör, Naturvetarna
 • Marie-Louise Hänel Sandström, Riksdagsledamot, (M)
 • Tomas Kronståhl, Riksdagsledamot, (S)
 • Hans Adolfsson, Svensk professor i kemi och rektor, Umeå universitet

Twitter: @IKEM_SE

Onsdag 6 juli, 13:00 –16:00:
Skolledardagen –  vad behöver en rektor kunna?

Skolans verksamhet ska anpassas till arbetsmarknadens kompetensbehov och också stå för demokrati, bildning och kunskapsutveckling. Hur kan och bör en sådan komplex verksamhet ledas?

Arrangör: Mittuniversitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E30"

Medverkande:

 • Nina Svensson, Rektor, Mellersta förstadsskolan i Malmö
 • Anders Duvkär, Enhetschef Enheten för ledning och professionsutveckling, Skolverket
 • Gunnar Berg, Professor Emeritus, Mittuniversitetet
 • Monica Sunde, Direktör/avdelningschef, SKR
 • Göran Isberg, Utbildningsdirektör, Jönköpings kommun
 • Daniel Nordholm, Utbildningschef, Uppsala Universitet
 • Åsa Hirsh, Utbildningschef, Göteborgs universitet
 • Björn Ahlström, Utbildningschef, Umeå universitet
 • Susanne Sahlin, Utbildningschef, Mittuniversitetet

Hemsida: miun.se/rektorsprogrammet