"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-29

Umeå universitets rektor blir rådgivare åt högskole- och forskningsministern

NYHET Göran Sandberg har utnämnts till ledamot i forskningsberedningen. Beredningen fungerar som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Nu breddas uppdraget till att även innebära att beredningen ska ta fram analyser och underlag.

– Det är hedrande och stimulerande att få vara med och påverka utvecklingen av svensk forskningspolitik. Av naturliga skäl är jag djup engagerad i området. De två frågor som jag anser är viktigast just nu är universitetens oberoende och grundforskningens betydelse för utvecklingen av Sverige som kunskapsnation, säger rektor Göran Sandberg.

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz är den som leder beredningens arbete. Han säger följande i utbildningsdepartementets pressmeddelande.

– Forskningspolitiken måste vara mycket långsiktig. De flesta forskare som belönas med Nobelpris idag fick sina första stora anslag för 30-40 år sedan. Min ambition är att kunna använda forskningsberedningen för att skapa en vision om var svensk forskning bör befinna sig om ett par decennier, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

– Jag är mycket glad att dessa personer har tackat ja till att vara ledamöter i forskningsberedningen. Sverige behöver en engagerad och konstruktiv forskningspolitisk debatt. En ambitiös forskningspolitik är en nyckel till att Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen och också framgent kunna stå upp för det klassiska bildningsidealet, säger Tobias Krantz.

Följande personer kommer att ingå i forskningsberedningen:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet
Maria Anvret, forskningsansvarig vid Svenskt Näringsliv
Marie S Arwidsson, VD för Skogsindustrierna
Mats Benner, forskare vid Research Policy Institute vid Lunds universitet
Li Bennich Björkman, Skytteansk professor (vältalighet och statskunskap) vid Uppsala universitet
Andreas Bergh, välfärdsforskare vid forskningsinstitutet Ratio
Edna Graneli, professor i akvatisk ekologi vid Högskolan i Kalmar
Jan Nygren, konsult. Fd statsråd. Styrelseordförande Högskolan Väst
Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Jan-Erik Sundgren, vice VD och ansvarig för forskningsfrågor vid Volvo AB
Birgitta Stymne, fd rektor för Högskolan i Gävle, ledamot i styrelsen för Örebro universitet
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet

Högupplösta bilder på Göran Sandberg

Redaktör: Carina Dahlberg