"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-07

Umeå universitets rektor föreslås sitta tre år till

NYHET Universitetsstyrelsen föreslår regeringen att Hans Adolfsson fortsätter som rektor i ytterligare tre år efter att ordinarie mandatperiod löper ut den 30 juni 2022. Förslaget stöds av universitetets hörandeförsamling. Bifaller regeringen förslaget blir Hans Adolfsson den första Umeårektor på nästan trettio år att sitta längre än normala sex år.

Text: Camilla Bergvall/Anna Lawrence

Det var en enig universitetsstyrelse som under onsdagen beslutade om att föreslå att omförordna sittande rektor Hans Adolfsson i ytterligare tre år.

– Jag är väldigt glad över att Hans Adolfsson har ställt sig till förfogande, och att styrelsen nu har beslutat att föreslå regeringen att han får fortsätta att leda universitetet i tre år till, säger Chris Heister, ordförande för universitetsstyrelsen, och fortsätter:

– Som rektor har han ett stort internt förtroende, och företräder universitetet mycket väl såväl nationellt som regionalt genom en rad tunga uppdrag och som en aktiv röst i det svenska högskolelandskapet. Det är mycket bra förutsättningar för att ytterligare kunna stärka universitetets position när det gäller utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle.

Hans Adolfssons ordinarie mandatperiod som rektor sträcker sig mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2022. Styrelsen föreslår nu alltså att regeringen förlänger hans anställning fram till den 30 juni 2025. Det blir i så fall första gången som en av Umeå universitets rektorer sitter längre än sex år, sedan den nu gällande lagstiftningen trädde ikraft.

Positiv hörandeförsamling
Innan universitetsstyrelsen lämnade förslag på omförordnande genomfördes dels en intern utvärdering genom styrelsen, dels ett hörande i den rådgivande hörandeförsamlingen, där 89 anställda och studenter ingår. Samtliga utfall var positiva. Ordförande i hörandeförsamlingen är Anna Arnqvist, professor i biomedicin och vicedekan för forskning vid medicinsk fakultet:

– Hörandeförsamlingen var helt överens om att stödja förslaget. Hans Adolfsson är respekterad och omtyckt av många medarbetare och studenter, och vi ser flera bra initiativ och positiva erfarenheter från den första mandatperioden som det nu är möjligt att bygga vidare på och utveckla ännu mer kommande år, säger hon.

Det är regeringen som formellt fattar beslut om att utse rektorer vid landets lärosäten, och besked om Umeå universitets rektor förväntas komma under våren 2022. Normalt förordnas rektorer på sex år, med möjlighet till omförordnande under två treårsperioder.

Processen med att utse en prorektor vid universitetet inleds i december 2021.


Kontaktuppgifter:

Chris Heister
ordförande för universitetsstyrelsen, Umeå universitet
E-post: chris@heister.se