"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ledning och styrning

Universitetets leds och styrs av Universitetsstyrelsen och Universitetsledningen.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation.

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Rektor är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer och universitetsdirektörer.

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner

Senast uppdaterad: 2024-03-20