Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Ledning och styrning

Universitetets leds och styrs av Universitetsstyrelsen och Universitetsledningen.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation.

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Rektor är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås.

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Universitetsledningen
Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer och universitetsdirektörer.

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner