"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-24

Umeå universitets rektor förordnas till regeringens forskningsberedning

NYHET Forskningsberedningen har ett stort inflytande över utformningen av den kommande forskningspropositionen.– Jag är mycket glad över att ha blivit tillfrågad, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

När forskningspropositionen ska tas fram får regeringen hjälp av forskningsberedningen, ett sakkunnigt och rådgivande organ under utbildningsministerns ledning. Forskningsberedningen är ett forum för diskussioner om aktuella forskningspolitiska frågor mellan regeringen och forskarsamhället. I forskningsberedningen sitter representanter från universitet, högskolor och näringsliv.

– Jag känner mig entusiastisk över att få vara med och utforma forskningspolitiken, säger Sandberg.

Det här är inte första gången han har haft den möjligheten. Göran Sandberg satt med i en tidigare forskningsberedning under utbildningsminister Carl Tham. Inför forskningspropositionen bjuds också universitet, högskolor, forskande myndigheter och övriga berörda aktörer in att påverka politiken. Dessa skriver inlagor och underlag till propositionen.

Regeringen har i dag förordnat följande personer att vara ledamöter:
Bertil Andersson Professor och rektor vid NanYang Technological University i Singapore.
Carl Bennet Styrelseordförande bl.a. vid Elanders
Charlotte Brogren Utvecklingschef vid ABB
Anna Gatti Doktorand i arkeologi vid Uppsala universitet
Sophia Hober Professor vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm
Jan Lundberg Forskningschef Astra Zeneca
Hans Martin Forskningschef och vice VD vid Senseair
Lena Nordholm Professor och rektor för Borås högskola
Inga-Lill Rahm Hallberg Professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
Göran Sandberg
Professor och rektor vid Umeå universitet
Sverker Sörlin Professor i teknikvetenskaplig historia vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm.
Daniel Tarschys Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Ebba Witt-Brattström Professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola.

Förordnadet gäller från och med den 24 maj 2007 till och med den 31 december 2008.

Kort resumé av Göran Sandbergs meriter:
Sandberg utsågs till professor i skoglig växtfysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 1989. Han har varit med om att bygga upp en av världens främsta forskningsmiljöer för experimentell växtforskning, Umeå Plant Science Centre, UPSC, ytterligare ett forskningscentrum, Umeå Life Science Centre, samt två stora forskningsprogram och två forskarskolor. Han utsågs till rektor för Umeå universitet den 16 juni 2005. Sandberg är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Kungliga Ingenjörs Vetenskapsakademin (IVA), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Göran Sandberg föddes 1955 i Umeå.

Göran Sandberg finns tillgänglig för kortare intervjuer mellan klockan 14.30 och 15.30 i dag. Tel: 090 786 53 50 Mobil: 0703-18 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg