"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-08

Umeå universitets studiebarometer 2010

NYHET Umeå universitet vill öka kunskaperna om hur studenterna upplever sina studier och sina studieförhållanden.

Studiebarometern genomförs i form av en pappersenkät bland campusstudenter och en webbaserad enkätundersökning bland distans- och internetstudenter. Svaren är helt anonyma. Enkäten har tagits fram av en arbetsgrupp där även studentkårerna varit representerade. Datainsamlingen pågår mellan 12-23 april 2010 och resultaten kommer att vara klara i juni 2010.

För dig som läser på distans eller via internet:

Fyll i Studiebarometern genom att logga in i Portalen via länken på www.student.umu.se. Efter inloggning klickar du på fliken "Studentinfo" (om det inte är den fliken som kommer upp automatiskt när du loggar in). Där kommer du att se en röd webbannons med texten "Gör din röst hörd! Studiebarometern 2010" som du klickar på för att komma till sidan där de olika enkäterna finns (en för dig som läser fristående kurs och en för dig som läser kurs inom program, båda enkäterna finns på svenska och engelska). Vi beräknar att det tar ca 15 minuter att besvara enkäten.

Frågor om undersökningen kan ställas till utbildningsledare Nils Eriksson (nils.eriksson@adm.umu.se) eller utredare Boa Drammeh (boa.drammeh@adm.umu.se).

Tack för din medverkan!

Åsa Bergenheim, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor Amanda Irgum, ordförande Medicinska studentkåren Erik Wallin, ordförande Umeå naturvetar- och teknologkår
Nils Larsson, ordförande Umeå studentkår

Redaktör: Annica Höglund