"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-13

Umeå universitets upphandling för motionstjänster har överklagats och görs delvis om

NYHET I samband med den aktuella upphandlingen av motionstjänster för medarbetare vid Umeå universitet gjordes en ansökan om överprövning hos förvaltningsrätten. Ansökan gällde utformningen av förfrågningsunderlaget, som den sökande menade stod i strid med lagen om offentlig upphandling, främst därför att förfrågningsunderlaget enligt den sökande gynnar en enskild leverantör av motionstjänster inom området Umeå tätort.

Förfrågningsunderlaget har under den pågående processen ändrats och förtydligats på flera punkter. Förvaltningsrättens avgörande meddelades den 30 mars 2012 och innebär att upphandlingen måste göras om i den del som rör Umeå tätort, därför att förvaltningsrätten finner ett av kvalificeringskraven oproportionerligt och konkurrensbegränsande på ett sätt som står i strid med lagen om offentlig upphandling.

– Vi ska naturligtvis följa lagen om offentlig upphandling och ändra förfrågningsunderlaget i enlighet med förvaltningsrättens avgörande, säger universitetsjurist Ida Asplund. Det är samtidigt viktigt att notera att förvaltningsrätten inte synes ifrågasätta det breda utbud av motionstjänster som vi kräver att leverantören ska kunna tillhandahålla. Förvaltningsrätten anmärker endast på att förfrågningsunderlaget inte tillräckligt tydligt klargör för potentiella leverantörer att det är möjligt att ha underleverantörer – alla motionstjänster måste alltså inte erbjudas på en och samma anläggning. Universitetet borde enligt förvaltningsrätten tydligare ha betonat detta i förfrågningsunderlaget.

– Det är också viktigt för oss att universitetets medarbetare får goda möjligheter till friskvård relativt nära arbetsplatsen för att vi ska kunna bibehålla det stora intresset för motion och friskvård och bidrar till god hälsa bland våra medarbetare, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Förfrågningsunderlaget måste nu ändras i enlighet med förvaltningsrättens avgörande. När anbudstiden gått ut kommer en utvärdering att göras av inkomna anbud och därefter kan avtal tecknas med leverantörer av motionstjänster. Fram till dess saknar Umeå universitet avtal med leverantörer av motionstjänster.

Redaktör: Anette Olofsson