"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-12

Umeå universitetsbibliotek flyttar in i KB:s söktjänst

NYHET Umeå universitetsbibliotek synliggör delar av sina samlingar i Kungliga bibliotekets (KB) söktjänst Arken. Därmed blir det enklare att studera kulturpersoner med norrländsk koppling – och många andra källor från Umeå.

Arken lanserades under våren 2018 och var till att börja med en söktjänst för KB:s handskriftssamlingar. Numera rymmer den såväl särskilda boksamlingar som konstnärsarkiv och händelsestyrda insamlingar. I tjänsten finns bland annat Dag Hammarskjölds samling och Astrid Lindgrens arkiv, som båda har blivit utsedda till världsarv av Unesco.

Nu flyttar även delar av Umeå universitetsbiblioteks samlingar in i KB:s söktjänst. Biblioteket samlar dokument efter kulturpersoner med norrländsk koppling, exempelvis författarna Sara Lidman, Torgny Lindgren och Folke Isaksson. Bland det material som nu publiceras i Arken finns även handlingar från avslutade forskningsprojekt vid universitetet.

Både KB och Umeå universitetsbibliotek kommer fortsätta att fylla på tjänsten med innehåll. KB ansvarar för förvaltningen, medan institutionerna själva har ansvar för sina respektive samlingar.

Söktjänsten Arken