"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-16

Umeå universitetsbibliotek har nöjda användare

NYHET Umeå universitetsbibliotek har gjort en kundundersökning bland sina användare. Närmare 2 500 personer svarade på enkäten och resultatet visar på mycket positiva siffror.

– Syftet med kundundersökningen var att få en bild över hur användarna upplever biblioteket, dess service och vilka förbättringar som besökarna känner behov av, berättar Gunni Öberg, biträdande överbibliotekarie.

Enkätbesvararna gav många egna kommentarer som nu kan resultera i bättre öppettider, interaktiva spel för läkarstudenter och förbättrad luftkvalitet i bibliotekslokalerna.

– Det är glädjande att så många av biblioteksanvändare har synpunkter och förslag till förbättringar i våra biblioteksmiljöer. Vi planerar den framtida verksamheten med stöd av kundundersökningen och försöker tillmötesgå våra användares krav. Personalen har fått ett högt betyg både när det gäller service och kompetens vilket givetvis sporrar oss att bli ännu bättre, säger Gunni Öberg.

Umeå universitetsbibliotek har under de senaste åren genomgått stora förändringar när det gäller service och tjänster till sina användare. En stor satsning görs på att införskaffa och tillgängliggöra elektroniska resurser i form av e-litteratur, databaser med mera.

Universitetsbibliotekets fysiska lokaler har byggts ut och fungerar som arbets- och mötesplats för Campus studenter. Nu påbörjas arbetet med att förbättra de områden som universitetsbiblioteket fått kritik för. Det gäller främst öppettider, luftkvaliteten i olika delar av lokalerna och kurslitteraturen.

Länk till kundundersökningen

För ytterligare information, kontakta:
 bitr. överbibliotekarie Gunni Öberg Tel: 090-786 54 91

E-post: gunni.oberg@ub.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg