"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-14

Umeå universitetsbibliotek synliggör rara böcker på nätet

NYHET Umeå universitetsbibliotek, UB, digitaliserar ett urval av sina rarare böcker och texter för att göra dem tillgängliga för alla.

UB äger flera samlingar av stort kulturhistorisk värde. Dessa är idag inte sökbara i UB:s katalog och därför otillgängliga för alla utom ett fåtal insatta. Böckerna förvaras dessutom i låsta magasin, vilket gör dem ännu mer otillgängliga.

Med hjälp av programvaran BookView från Karlstadsbaserade företaget Devo IT blir det nu enkelt för läsarna att bläddra, zooma och skriva ut från de verk som har skannats in. Böckerna har skannats in på ett sådant sätt att hela verket, inklusive pärmar och annat, återges på ett troget sätt. Efter ett års arbete kan biblioteket nu visa upp ett 30-tal titlar. Arbetet fortskrider och allteftersom kommer listan över tillgängliga titlar att bli längre.

Biblioteket vill genom detta projekt lyfta fram texter som rör Norrland, men även skydda skört och efterfrågat material från förslitning. En av de samlingar som skall digitaliseras är den Ekströmska som består av böcker, gravyrer och litografier rörande undervisning i skrivning och teckning från 1500-talet och framåt. Dessa efterfrågas även internationellt och kommer nu att nå en större publik. Det rör sig om ett antal rikt illustrerade verk som exempelvis Mauro Poggis ”Alfabeto di Lettere Iniziali inventate e delineate da Mauro Poggi Scrittor Fiorentino”.

Av redan inskannad Norrlandica kan vi nämna Rudbeck den yngres ”Nora Samolad eller uplyste Lapland” och Gabriel Tuderus ”Twå berättelser om lapparnes omwändelse från deras fordna widskeppelser, och afguderi”.

Alla inskannade böcker är tillgängliga på: rara.ub.umu.se/bookview

För mer information:

Anna Swärd Bergström, för frågor om innehåll Tel: 090-786 56 16
E-post: anna.sward.bergstrom@ub.umu.se

Mats Danielsson, för frågor om teknik Tel: 090-786 66 44
E-post: mats.danielsson@foark.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg