"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-19

Umeå Universitetsstad blir ett Smart City-område

NYHET Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap, som tillsammans med Rotterdam och Glasgow, beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. I projektet som heter RUGGEDISED, kommer 40 miljoner att investeras i Universitetsstaden för att den ska bli ett så kallat Smart City.

Bilden visar förslag till ny bebyggelse i på Petrus Laestadius väg i Universitetsstaden enligt det fördjupade detaljplaneförslaget för Liljansberget.
Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.

Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens Landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå universitetet.  Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller flera delprojekt inom området.

Begreppet Smart City innebär att teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta kommunikationsteknologier, transport- och energilösningar.

Flygfoto över Umeå universitets campus
Flygfoto över Campus Umeå och sjukhusområdet – Universitetsstaden.

– För universitetets del är detta en viktig satsning eftersom vi i samverkan med andra kan bidra till hållbara lösningar in om energi och mobilitet. Vi får också med extern finansiering en möjlighet att inom Universitetsstaden utveckla och testa teknologi som ligger i absoluta frontlinjen säger Richard Olsson, enhetschef vid Lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet.

Några exempel på projekt som kommer att genomföras är:

  • Solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar.
  • Energiutbyte mellan olika verksamheter inom området.
  • Smart styrning av energianvändning i lägenheter. Hyresgästen kan göra aktiva val för att minska energianvändning och klimatpåverkan under tiden som man inte vistas i lägenheten. Återkoppling görs till hyresgästen och skapar incitament som uppmuntrar till klimatsmart beteende.
  • Ny typ av inbyggd busshållplats för snabbare av- och påstigning på bussen och för att minska energiförluster och uppvärmningsbehov för bussen vintertid.
  • Optimering och styrning av enskilda byggnader och en hel stadsdel för att reducera värmeeffektbehov och minska CO2-utsläppet. Optimering och styrning sker i nära samverkan mellan energileverantör och fastighetsägare.
  • ”Grönt parkeringsköp” för att uppmuntra resor med kollektivtrafik eller cykel.
  • 100 procent förnybar energi i hela Universitetsstaden.

Läs mer om Universitetsstaden och Smart City

Redaktör: Michael Nordvall