"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-17

Umeå uppvaktar regeringen i domstolsfrågan

NYHET Umeå kommun och Umeå universitet gjorde i dag en gemensam uppvaktning av justitieminister Beatrice Ask för att argumentera varför Umeå är den lämpligaste orten för den nya migrationsdomstolen.

Domstolsverket har tidigare meddelat att de förordar Umeå som hemvist för den fjärde migrationsdomstolen i Sverige och regeringen har nu på sitt bord att slutligt besluta om var den ska placeras.

Umeås delegation bestod av Lennart Holmlund och Anders Ågren, kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande, Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet och Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Juristutbildning ett tungt skäl

De lyfte särskilt fram juristutbildningen vid Umeå universitet där bland annat kurser om asylrätt och mänskliga rättigheter ingår. Universitetets stora bredd av utbildningar ger även möjligheter att rekrytera annan kompetens samtidigt som Umeås storlek och tillväxt ger goda möjligheter till jobb för medföljande.

En placering i Umeå skulle, menade delegationen, förstärka Umeås roll som regionalt rättscentrum och ge mycket goda förutsättningar att långsiktigt både rekrytera och bibehålla jurister för alla domstolar i Umeå.

Delegationen framhöll också att den centrala geografiska placeringen i norra Sverige och mycket goda allmänna kommunikationer skulle skapa förutsättning för att etablera en väl fungerande domstol med hög kvalitet i Umeå.

Bäst förutsättningar ger hög kvalitet

Domstolsverket drog i sin samlade bedömning slutsatsen att Umeå har bäst förutsättningar att skapa en ny migrationsdomstol som håller hög kvalitet. Umeås delegation ville vid sitt besök hos justitieministern förstärka detta faktum och var nöjda över att ha fått framföra sina synpunkter.

En etablering av en migrationsdomstol innebär ett behov av cirka 50 kvalificerade tjänster. Den nya migrationsdomstolen kan vara i gång tidigast i oktober nästa år.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun090-16 12 01070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
Anders Ågren (M)1:e vice ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun090-16 23 17070-341 67 64
anders.agren@umea.se
Kjell Jonssonprorektor, Umeå universitet070-668 21 58
Roland Carlssonnäringslivschef, Umeå kommun070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se
Jan Bergmankommunikationsdirektör, Umeå kommun070-320 25 00
jan.bergman@umea.se
Håkan Göranssonpressinformatör, Umeå kommun090-16 12 46070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Redaktör: Michael Nordvall