"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-27

Umeå utsedd till Sveriges tredje främsta idrottskommun 2023

NYHET Tidningen Sport och Affärer placerar Umeå på tredjeplats när de rankar Sveriges främsta idrottskommuner 2023. Umeå kommer dessutom på andra plats i kategorin Sveriges främsta jämnställdhetskommuner.

Branschtidningen Sport och Affärers kommunrankning startade 2007. Sport och Affärer har sedan dess drivit på och skildrat den omfattande utveckling som Sveriges kommuner genomgått vad gäller idrottens betydelse som verktyg för regional utveckling och för att generellt stärka folkhälsoarbetet. Några av de kriterier som väger tungt i bedömningen är utbud och närhet till anläggningar.

Framgångsrik inom idrottsrelaterad utbildning och forskning

På första plats i Sveriges främsta idrottskommuner hamnar Uppsala följt av Stockholm och Umeå. Motiveringen till Umeås tredje placering i kategoripriset Sveriges främsta idrottskommun lyder;

"Umeå är framgångsrik inom idrottsrelaterad utbildning och forskning. Har ett nära samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet som sedan hösten 2015 är ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Idrottshögskolan har det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet (cirka 800) i Sverige och ett nätverk med idrottsforskare (drygt 60 stycken) som finns inom Umeå universitetet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna cirka 220 elitidrottsstudenter inom konceptet ”Dubbla karriärer”. Dessa studerar inom 50 olika utbildningsprogram och representerar cirka 35 olika specialidrottsförbund. Forskningen bedrivs inom ett tiotal olika institutioner inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Prioriterar en jämställd idrott. IKSU (Idrottsklubben Studenterna i Umeå), med nästan 20 000 medlemmar, driver norra Europas största träningsanläggning, IKSU Sport, med cirka 2800 besökare i snitt per dag. Stark elitidrottskommun med ett stort antal elitklubbar och individuellt framgångsrika idrottsmän- och kvinnor.

Visit Umeå jobbar strategiskt för att vinna hem evenemang. Tagit över Rally Sweden (VM) efter Karlstad och är en av få kommuner som stått värd för både SM-veckan Sommar- och Vinter. Är även värd för Beach Volleyevents och Umeå Wrestling Battle. Mäter kontinuerligt den ekonomiska effekten av de evenemang som får någon form av stöd via den kommunala evenemangsbudgeten genom verktyget Event Impact Calculator. Mycket attraktiv boendeort (2a, 2023 i Fokus analys)".

– Det känns så klart väldigt roligt att Umeå ligger så högt upp i rankningen av Sveriges idrottskommuner. Nära samverkan mellan idrotten, universitetet och kommunen är ett av våra viktiga kärnvärden, säger Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.  

Sveriges andra mest jämställda idrottskommun

Kategoripriset Sveriges mest jämställda idrottskommun tilldelades Linköping, tätt följt av Umeå på en andra plats. Motiveringen lyder;

"Umeå har en stark central jämställdhetsstrategi. Har sedan länge en jämställd fördelning av träningstider. De kommunala bolagen skall sponsra enligt principen 50/50. Tydliga ställningstaganden för jämställda förhållanden följs upp av en jämställdhetsdeklaration. Resultatet är ett jämställt utnyttjande av LOK-stöd. Stark elitverksamhet inom tjejidrotten med nationella och internationella framgångar. Genomför omfattande utbildningsinsatser inom jämställdhet och andra normgivande områden".

Läs mer om Sveriges främsta idrottskommuner via Umeå Kommun