"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-08

Umeåbaserad infrastruktur får unik EU-status

NYHET Projektet SHARE undersöker hälsa, åldrande och pensionering i Europa. Nu har den svenska delen av projektet, som leds från Umeå universitet, fått en unik EU-status och blivit fullvärdig medlem i den första certifierade europeiska forskningsinfrastrukturen.

– Detta ger oss stora möjligheter att bidra till forskningen om äldres levnadsvillkor i Europa, säger professor Gunnar Malmberg vid Umeå universitet som tillsammans med docent Mikael Stattin leder svenska SHARE.  

För att bygga upp, förbättra och underhålla internationellt jämförbara forskningsdata går utvecklingen alltmer mot samordning av forskningsinfrastruktur. EU-kommissionens initiativ för att underlätta uppbyggnaden av gemensam europeisk infrastruktur är det juridiska ramverket European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Projektet SHARE startade 2002 och bygger på upprepade intervjuer om levnadsförhållanden med mer än 85 000 personer över 50 år, i Sverige och 20 andra europeiska länder. År 2011 blev SHARE den första forskningsinfrastruktur som i stenhård konkurrens fick status som en European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Nu har också den svenska delen av projektet fått medlemskap i SHARE-ERIC.

– Medlemskapet stärker Umeå universitets forskning om den åldrande befolkningen – en av vår tids stora samhällsutmaningar. Dessutom ger det universitetet en framträdande position i den internationella jämförande samhällsforskningen, säger rektor Lena Gustafsson.

Vetenskapsrådet har 2012 gett SHARE status som nationell forskningsinfrastruktur.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Malmberg, professor vid Centrum för befolkningsstudier och Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.Telefon: 090-786 5246
E-post: gunnar.malmberg@umu.se

Mikael Stattin, docent vid Sociologiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-7865714
E-post: mikael.stattin@soc.umu.se

Läs mer:

www.share-project.orgwww.cors.se

Redaktör: Karin Wikman