"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-29

Umeåbaserade klimathälsoforskare observatörer vid FN-konferens

NYHET Umeå Centre for Global Health Research, som forskar om klimatförändringarnas betydelse för hälsan, har i konkurrens med andra internationella motsvarigheter fått observatörsstatus vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

Klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen. Beroende på var man lever kommer det att ta sig olika uttryck och därmed påverka människors hälsa på flera skilda sätt. Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR) är en centrumbildning vid Umeå universitet för forskning på detta område med anslag från bl.a. Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS).

I ett första skede prioriterar UCGHR studier om vad höjda temperaturer och luftföroreningar kan medföra av ökad sjuklighet och dödlighet, samt hur infektionssjukdomar påverkas av klimatförändringar. Forskningen har ett globalt perspektiv och studerar hur hälsan kan komma att
påverkas både på södra halvklotet och i norr. I sin tur ger detta underlag för att bedöma vilka anpassningar som blir nödvändiga för att möta hälsohot till följd av klimatförändringar.

Vid klimatmötet representeras UCGHR av seniora forskare och presenterar bl.a. en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Global Health Action, där forskare från Umeå universitet tillsammans med forskare från andra internationella forskningsmiljöer i ett 20-tal artiklar speglar hur klimatförändringar påverkar infektionssjukdomars mönster och hur ännu högre temperaturer kan ge dramatiska arbetsmiljökonsekvenser, främst i utvecklingsländer.

För mer information, kontakta gärna Maria Nilsson, vetenskaplig samordnare för området klimatförändringar och globala hälsovillkor, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa,
tel. 070-349 71 74, e-post Maria.Nilsson@epiph.umu.se

Redaktör: Hans Fällman