"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-07

Umeådata bakom fyndet av lungcancergen

NYHET Prover från Medicinska biobanken i Umeå ligger delvis till grund för det internationellt uppmärksammade fyndet av en gen vars avvikelser ökar risken för lungcancer. En forskare vid Umeå universitet är också medförfattare till en av artiklarna i Nature.

Tre olika forskarlag över hela världen har, oberoende av varandra, identifierat två genetiska förändringar i kromosom 15 som signifikant ökar risken för lungcancer hos rökare och även hos personer som har slutat röka. I en av studierna drar forskarna även slutsatsen att personer med den avvikande genen lättare blir nikotinberoende än andra.

Rökare som bär på båda kromosomförändringarna löper 80 procents högre risk att drabbas av lungcancer än rökare utan de genetiska förändringarna. Forskarna är dock oeniga i frågan om förändringarna även ökar risken för lungcancer hos icke-rökare. I en av studierna dras också slutsatsen att personer med den avvikande genen lättare blir nikotinberoende än andra.

Studierna publicerades nyligen i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Genetics. Docent Torgny Rasmuson, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, är medförfattare till en av artiklarna (”A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25” Nature 452, 633-637 | doi:10.1038/nature06885). Det är en stor internationell studie med samarbete mellan 16 europeiska länder, Canada och USA. Proverna från Medicinska Biobanken i Umeå har analyserats vid IARC i Lyon.

– Vi vet i dag att nio av tio lungcancerfall beror på rökning, vilket gör det enkelt att ge råd på området: ”Rök inte!”, kommenterar Roger Henriksson, professor vid enheten för onkologi i Umeå. Men icke-rökare drabbas och då kan den nya informationen vara betydelsefull. Den kan också vara till hjälp att hitta riskpatienter bland till exempel före detta-rökare. I slutändan kan det också vara betydelsefullt att hitta nya mer individanpassade behandlingar. Men observera att alla lungcancerpatienter inte har denna genförändring. Vilka är då nackdelarna?
– Man kan förledas att tro att risken för lungcancer enkelt kan kopplas till vissa genförändringar. Vissa kan tro att rökning ”bara” ökar risken för dem som har denna genförändring och därmed kan det allmänna preventiva arbetet försvåras.

För mer information, kontakta gärna

Docent, överläkare Torgny Rasmuson, tel. 090-785 00 00, e-post: torgny.rasmuson@onkologi.umu.se
Professor, överläkare Roger Henriksson, tel. 090-785 29 17, e-post: roger.henriksson@onkologi.umu.se

Redaktör: Hans Fällman