"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-16

Umeådebatt om Life Gene och biobanker

NYHET Etiken bakom det uppmärksammade projektet Life Gene och andra stora biobanker står i fokus för ett öppet seminarium vid Umeå universitet onsdag den 22 februari.

Varför behövs stora befolkningsbaserade biobanker? Vilka är riskerna för den enskilde att lämna prover och känsliga personuppgifter för lång tids förvaring för framtida forskning? Värnas den enskildes integritet via etikprövning för varje nytt projekt? Kan man ge ett brett samtycke vid provgivningen som täcker all framtida forskning? Kan barn och andra personer med begränsad möjlighet att ge sitt samtycke ingå i longitudinella biobanker? Vem ska vara huvudman för en longitudinell befolkningsbaserad databas.

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras mellan kl. 13.00 och ca 16.30 i Rosa Salen (sal B), 9 tr, Tandläkarhögskolan.

I diskussionen medverkar bl.a. professor Nancy Pedersen vid Karolinska institutet, vetenskaplig ledare för Life Gene och tillsynschef Erik Janzon vid Datainspektionen, som ingrep mot projektet. Vidare medverkar professor Göran Elinder, Karolinska institutet, med ett kritiskt inlägg om lagstiftningen på biobanksområdet och företagsläkaren Åke Thörn, Luleå, som i flera sammanhang har kritiserat uppbyggnaden och användningen av stora biobanker.

Seminariet arrangeras av Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor, Umeå universitet, vars ordförande, professor Gisela Dahlquist, inleder mötet. Debattledare är Berno Jonsson, reporter vid SVT Umeå. Alla intresserade är välkomna.

Frågor om arrangemanget kan besvaras av kommitténs sekreterare, kanslichef Marianne Hultmark,tel. 090-786 57 84
e-post marianne.hultmark@adm.umu.se

Inbjudan och program