Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Publicerad: 06 okt, 2006

Umeådoktorand prisad i Istanbul

NYHET Lijana Augulyte, doktorand i miljökemi, har fått pris vid en konferens i Istanbul för bästa forskningspresentation.

Konferensen anordnades av International Water Association och hade över 200 deltagare från 37 olika länder. Drygt 40 deltagare presenterade sina projekt under konferensen, däribland Lijana Augulyte. En vetenskaplig jury och deltagarna i konferensen utsåg därefter hennes presentation som en av de tre bästa. Lijana Augulytes vill med sin avhandling utveckla bättre metoder för att rena spillvatten, d.v.s. människors naturliga avfall från t.ex. toaletter, badkar och industriavlopp.

Med hjälp av en ny teknik försöker hon ta reda på hur mycket polyaromatiska kolväten, nedbrytningsprodukter från kolväten och andra giftiga ämnen som finns kvar i det renade spillvattnet.

Lijana Augulyte kommer ursprungligen från Litauen. Hon besökte Umeå universitet första gången 2001 som utbytesstudent. Några år senare återvände hon och är numera doktorand i miljökemi.

För ytterligare information, kontakta:

Lijana Augulyte, doktorand i miljökemi Telefon: 090-786 92 41
E-post: lijana.augulyte@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman