"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-30

Umeåetnolog Helena Pettersson invald i en av Sveriges kungliga vetenskapsakademier

NYHET I maj 2017 valdes Helena Pettersson in som arbetande akademiledamot i en av Sveriges kungliga vetenskapsakademier, Kungl. Skytteanska samfundet. Pettersson är docent i etnologi vid inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, och forskar bland annat om vetenskapskultur, arbetsmobilitet bland högutbildade och genus.

Pettersson disputerade 2007 och arbetade mellan 2007-2009 som post-doktoral forskare vid UCLA, Los Angeles, innan hon åter rekryterades till Umeå universitet. För närvarande arbetar Pettersson med två forskningsprojekt som behandlar mobilitet bland högutbildade inom medicin och humaniora. Projekten finansieras av Marcus & Marianne Wallenberg stiftelse och Vetenskapsrådet.

Kontaktuppgifter: helena.pettersson@kultmed.umu.se

Redaktör: Jonas Vågström