"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-12

Umeåforskare är biologin bakom svår PMS på spåren

NYHET Känsligheten för allopregnanolon, ett hormon som förekommer naturligt i kroppen efter ägglossning och under graviditet, ändras under menstruationscykelns gång och är annorlunda hos kvinnor med svår PMS jämfört med hos kvinnor utan PMS-besvär. Det visar Erika Timby i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 16 december.

Kvinnor utan humörförändringar före menstruationen är mer känsliga för allopregnanolon precis efter mens och mindre känsliga före. Däremot är känsligheten för allopregnanolon hos kvinnor som lider av svår PMS med uttalade humörförändringar inför varje mens den omvända: Dessa kvinnor är känsligare före än efter. Det kan tyda på att de har sämre förmåga att anpassa sig till hormonvariationerna före mens.

Vad det i sin tur beror på är oklart, men det kan vara så att dessa individer har en förändrad funktion i ett av hjärnans signalsubstanssystem, det så kallade GABA-systemet. Forskarna mäter indirekt effekten på GABA-systemet med hjälp av en speciell metod som mäter ögats förflyttningshastighet när man tittar på en ljuspunkt som rör sig.

I studierna gavs den kroppsegna substansen allopregnanolon till kvinnor i doser som ökade allopregnanolon-nivåerna i blodet till nivåer som normalt ses under sen graviditet. En tröttande effekt uppmättes i form av minskad ögonrörelsehastighet och ökad trötthetskänsla.

― Vi har studerat få kvinnor, men detta är bland de första studierna som undersöker effekter av just den här nedbrytningsprodukten från gulkroppshormon hos människor. Ökad kunskap kring bakomliggande mekanismer vid uttalade PMS-besvär kan i förlängningen ge uppslag till nya behandlingsmöjligheter, säger Erika Timby, specialistläkare vid Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet.

För mer information, kontakta henne gärna på tel. 090-785 04 51mobil 070-374 96 90
e-post erika.timby@obgyn.umu.se

Fredag 16 december försvarar Erika Timby, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, sin avhandling med den svenska titeln Allopregnanoloneffekter hos kvinnor. Kliniska studier i relation till menstruationscykeln, premenstruell dysfori och användning av kombinerade p-piller (engelsk titel: Allopregnanolone effects in women. Clinical studies in relation to the menstrual cycle, premenstrual dysphoric disorder and oral contraceptive use). Disputationen inleds klockan 9.00 i Bergasalen, Kvinna-barn-onkologi-huset (hus 27), Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Ass. Professor C. Neill Epperson, University of Pennsylvania, USA.
Disputationen hålls på engelska.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50058

Redaktör: Bertil Born