Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-27

Umeåforskare är tidig diagnos av Parkinsons sjukdom på spåren

NYHET Vid Parkinsons sjukdom bildar människokroppen antikroppar mot det amyloidbildande proteinet α-synuklein tidigt under sjukdomsförloppet. Ett enkelt blodprov som mäter dessa antikroppar kan underlätta tidig diagnostik av sjukdomen, skriver Ludmilla Morozova-Roche med medarbetare vid Umeå universitet i senast numret av tidskriften PLoS One.

Behovet av diagnostiska biomarkörer vid nedbrytande sjukdomar som drabbar nervsystemet, exempelvis Parkinson och Alzheimer, är stort och akut. Tidig diagnos av sådana sjukdomar skulle möjliggöra behandling i ett skede när de är som mest mottagliga för behandlingen, under den period då flest nervceller skadas eller dör. Runt om i världen pågår forskning för framtagande av substanser som kan påverka sjukdomsförloppet.

Gemensamt för många nervnedbrytande sjukdomar är att de orsakas av att proteiner klumpar ihop sig till så kallad amyloid. Ludmilla Morozova-Roches forskargrupp har funnit kroppsegna antikroppar mot det viktigaste amyloidbildande proteinet vid Parkinsons sjukdom, antikroppar som skulle kunna fungera som en diagnostisk markör vid sjukdomen. Mätningen av nivåerna av kroppsegna antikroppar i patienters blodserum är enkelt och kräver inget ingrepp förutom ett blodprov. Den kan bli en metod i klinisk praxis.

Ludmilla Morozova-Roches forskning görs i samarbete med Lars Forsgren, professor i neurologi vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetsjukhus i Umeå, som leder forskningsprogrammet kring tidig diagnostik och övervakning av Parkinson-patienter. Fynden tyder på att autoimmunitet kan ha en skyddande roll vid Parkinsons sjukdom. Immunreaktioner vid sjukdomens viktigaste amyloidbildande protein α-synuklein kan vara av värde vid utvecklingen av behandlingsstrategier som vaccination med amyloid-antigen och -antikroppar, särskilt under sjukdomens tidiga stadier.

För mer information, kontakta gärna Ludmilla Morozova-Roche, professor i medicinsk biofysik vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet på telefon 090-786 52 83 mobil 073-620 52 83
e-post ludmilla.morozova-roche@medchem.umu.se


Porträttbild

Referens:
Kiran Yanamandra, Marina A. Gruden, Vida Casaite, Rolandas Meskys, Lars Forsgren, Ludmilla A. Morozova-Roche: α-Synuclein Reactive Antibodies as Diagnostic Biomarkers in Blood Sera of Parkinson's Disease Patients PLoS One, Volume 6, Issue 4, e18513:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018513

Redaktör: Bertil Born