"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-04

Umeåforskare bakom "Årets bästa artikel" i Läkartidningen

NYHET Fredrik Elgh, docent i virologi vid Umeå universitet, är en av två författare bakom artikeln ”Spanska sjukans virus uppväckt från de döda” som vann 2006 års upplaga av Läkartidningens tävling Årets bästa artikel i kategorin ”Grundvetenskaplig översikt”.

Fredrik Elgh är docent i virologi vid Umeå universitet och specialistläkare vid Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Medförfattare till artikeln är Anders Tegnell, med dr och medicinalråd, Socialstyrelsens smittskyddsenhet, Stockholm. Prisutdelningen skedde på Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 30 november.

Tillsammans sammanfattar Elgh och Tegnell kunskapsläget vad gäller spanska sjukan så här i Läkartidningen:

Den genetiska koden för spanska sjukans influensavirus är nu känd i sin helhet. Gensekvensen visar att virus sannolikt inte uppstod som en ny kombination av gensegment, vilket varit fallet i de andra pandemierna på 1900-talet. Virusets proteiner liknar fågelinfluensavirusets, men ursprunget till dess gensekvens är ännu höljt i dunkel.

Virus som orsakat senare pandemier består till största delen av genetiskt material med ursprung i spanska sjukans virus. Spanska sjukans virus har återskapats och visar extraordinära sjukdomsframkallande egenskaper i försöksdjur.

De nyvunna kunskaperna ger förbättrade möjligheter att möta en ny, allvarlig influensapandemi. Vad gäller pandemiutveckling är dock vår kunskap fortfarande inte heltäckande, och det är mycket svårt att förutse nästa influensapandemis förlopp och allvarlighet.

* Läs mer på www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=5606 och på www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4312

Den fullständiga artikeln återfinns i Läkartidningen 2006;103:1937–41.

Fredrik Elgh nås på e-post fredrik.elgh@medbio.umu.se, telefon 090-785 28 93 eller mobiltelefon 070-326 21 08.

Redaktör: Bertil Born