"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-14

Umeåforskare bakom ny studie av miljötekniker

NYHET Idag finns stora förväntningar på att olika tekniker ska lösa miljöproblemen, men är vi beredda på de ändringar av samhällsstrukturerna som det kanske kräver?

Martin Hultman

– Vi får ofta höra att teknikutvecklingen går så fort att samhället inte hänger med. Men i själva verket är samhällsförändringar intimt kopplade till teknikförändringar, och handlar i hög grad istället om att förväntningarna på vad teknik kan bidra med skiftar i intensitet.
Citatet kommer från idéhistorikern Martin Hultman, som i ett uppmärksammat forskningsprojekt tillsammans med idéhistorikerkollegan Christer Nordlund från Umeå Studies in Science, Technology and Environment, USSTE, studerar dessa skiften i intensitet gällande miljöteknik.

Christer Nordlund
Med en bred erfarenhet från idéhistoria, kulturstudier och tvärvetenskaplig miljöforskning undersöker de aktörer, idéer och arenor där förväntningar på bränsleceller och vätgas skapas. Med utgångspunkt i Hultmans avhandling undersöker de hur företagsledare, ingenjörer, politiker och journalister skapade stora förväntningar på bränsleceller och vätgas runt om i världen i slutet av 1990 och början av 2000-talet.

Hultman och Nordlund har nu publicerat sina resultat i den ansedda tidskriften History and Technology.
I artikeln redogörs för hur bilshower, massmedia och framtidsprognoser har stor påverkan i att konstruera såväl framtid som samtid. Författarna lanserar begreppet ekomodern utopi för att tolka de förväntningar som idag finns på att teknik ska tillhandahålla lösningar på miljöproblem, samtidigt som samhällsstrukturer inte behöver ändras.

Publikationen är ett resultat av Umeå universitets satsning på humanistisk miljöforskning. "Environmental humanities" kommer också att vara ett tema på den internationella konferensen History of Science and Technology Days, som arrangeras vid Umeå universitet 20-22 mars.

Kontaktuppgifter:
Christer Nordlund, christer.nordlund@idehist.umu.se, +46 90 786 97 33
Martin Hultman, martin.hultman@idehist.umu.se, +46 90 786 54 59

Läs hela artikeln Energizing technology: expectations of fuel cells and the hydrogen economy, 1990–2005, Martin Hultman och Christer Nordlund

Läs mer om Umeå Studies in Science, Technology and Environment, USSTE, på umu.se

Mer information om konferensen The History of Technology and Science Days 2013

Redaktör: Per Melander