"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-14

Umeåforskare bakom prisad artikel om socialtjänstens organisation

NYHET Björn Blom, Stefan Morén och Marek Perlinski vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, har skrivit årets bästa artikel i tidskriften Socionomen. Priset på 10 000 kronor delades ut på Socionom-galan i början av december.

Den aktuella artikeln – Hur bör socialtjänstens IFO organiseras? – publicerades i nummer 4/2011 av facktidskriften Socionomen, som är den enda i sitt slag i Sverige som vänder sig till yrkesaktiva socionomer, socialarbetare på fältet och forskare.

– Vi värdesätter priset högt, särskilt eftersom vår artikel är av populärvetenskaplig och debatterande karaktär, säger Marek Perlinski.

I prismotiveringen står: "… Författarna tar upp ett grundläggande problem inom individ- och familjeomsorgen och väcker frågan om vi verkligen har en helhetssyn på klienten. Artikeln får oss att fundera kring den så viktiga relationen i socialt arbete och vilken möjlighet till utveckling denna ges i ett alltmer distanserat rum där metod- och utredningsinstrument härskar….”

Den prisade artikeln tar avstamp i det nu avslutade forskningsprojektet Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), där IFO-organisationerna hos landets samtliga 290 kommuner har kartlagts. Resultaten visar att olika former av specialisering har ägt rum i 93 procent av kommunerna under de senaste tjugo åren.

Studien tyder också på att socialarbetare i integrerade organisationer har bättre möjligheter att göra relevanta bedömningar och insatser, jämfört med socialarbetare i specialiserade och "blandade" organisationer. Även klienterna är nöjdare med den hjälp de får i en sådan organisation.

De tre forskarna fick ta emot priset i form av ett diplom och 10 000 kronor den 6 december i samband med Socionom-galan på Kungsholmen i Stockholm.

Läs mer om forskningsprojektet

För mer information:

Marek Perlinski institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
E-post: marek.perlinski@socw.umu.se
Tel: 090-786 71 86, 073-054 31 74

Redaktör: Camilla Bergvall