"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-09

Umeåforskare belönas för framstående doktorsarbete

NYHET Statsvetaren Anna Zachrissons avhandling om hur skyddade naturområden bör förvaltas har utsetts till årets framstående doktorsarbete av Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA. Hon tar emot priset i kungaparets närvaro den 28 januari.

KSLA belönar varje år framstående doktorsavhandlingar vid universitet eller högskolor som har betydelse för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet. I år går priset till Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Att skydda gemensamma resurser för eller från folket. Samförvaltning i fjällen?.

– Det känns fantastiskt roligt att få det här priset! Det är en stor ära och ett väldigt viktigt erkännande för min forskning, och jag hoppas kunna fortsätta forska kring miljö- och landsbygdsrelaterade frågor, säger Anna Zachrisson.

Resultaten i avhandlingen visar att mer än hälften av svenskarna anser att skyddade områden bör förvaltas lokalt eller samförvaltas av representanter för lokalsamhället samt länsstyrelsen och staten, och sådan förvaltning verkar vara framgångsrik i linje med de teorier som Elinor Ostrom fick Nobelpriset i ekonomi för. För att dessa samförvaltningsprocesser ska lyckas bör alla berörda aktörer delta och fatta beslut på så lika villkor som möjligt, och ömsesidigt lärande och kontinuerlig förankring är också nyckelfaktorer.

I prismotiveringen står: ”… Den stora styrkan med avhandlingen är hur hon utifrån analysen av lokala förvaltningsformer kan förena generella slutsatser av värde för praktiken med utveckling av teorin. Hennes diskussioner ger kritiska perspektiv och förslag på alternativa styrformer för svenska förhållanden utifrån internationella modeller….

Anna Zachrisson tar emot sin belöning på 15 000 kronor vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2012 i Stockholm. Sammankomsten - med tema Skogen - hålls i konserthuset Musikaliska i kungaparets närvaro.

För mer information, kontakta:

Anna ZachrissonStatsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
E-post: anna.zachrisson@pol.umu.se
Telefon: 090-786 6185, 070-306 5020

Läs hela eller delar av avhandlingenMer information om KSLA:s belöningar och priser

Redaktör: Camilla Bergvall