"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-19

Umeåforskare beskriver ny form av enzym

NYHET En helt ny form av det enzym — ribonukleotidreduktas — som i cellerna tillverkar byggstenar för DNA-syntesen beskrivs i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS av två Umeåforskare i samarbete med en grupp vid Stockholms universitet.

Forskarna har studerat bakterien Chlamydia trachomatis, som är en sexuellt överförd parasit och bara kan växa inuti cellerna. En sådan infektion är en vanlig orsak till blindhet eller sterilitet. Studierna visar nu att bakterien har utvecklat en hittills okänd form av enzymet ribonukleotidreduktas, som förser alla organismer med byggstenar för arvsmassan DNA.

Alla tidigare kända ribonukleotidreduktaser använder s.k. fria radikaler för att omvandla ribonukleotider till deoxyribonukleotider. Den fria radikalen sitter oftast på en aminosyrerest. Den form av ribonukleotidreduktas som forskarna upptäckt i Chlamydia trachomatis använder istället järn – i form av ett s.k. FeIII-FeIV-kluster – för att starta processen. Förklaringen skulle enligt forskarna kunna vara att bakterien därigenom blir mindre känslig för värdcellernas kväveoxidbaserade försvarssystem.

Medförfattare till artikeln är gästforskaren Vladimir Domkin och professor Lars Thelander vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. De har samarbetat med den tidigare Umeå-professorn Astrid Gräslund och hennes forskargrupp vid Stockholms universitet om publiceringen i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Artikeln har titeln ”Chlamydial ribonucleotide reductase: Tyrosyl radical function in catalysis replaced by FeIII-FeIV cluster” (N. Voevodskaya, A.-J. Narvaez, V. Domkin, E. Torrents, L. Thelander, A. Gräslund).

Vidare upplysningar:

Professor Lars Thelander, Inst. för medicinsk kemi och biovetenskap, tel. 090-786 67 42, e-post: Lars.Thelander@medchem.umu.se

Läs mer om Lars Thelanders forskning på: www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=lath0001

Redaktör: Hans Fällman