"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-07-06

Umeåforskare delaktig i upptäckt: Nya rön om regleringen av celltillväxt

NYHET Anna Lena Chabes, forskare vid Umeå universitet, är med och visar att den välkända regulatorn av celltillväxt och -delning, proteinfamiljen E2F, tar hjälp av det mer okända proteinet Host Cell Factor-1. Studien publiceras i Molecular Cell.

Celler växer och delar sig under strikt reglerade former i en tillväxtcykel. Att celltillväxten är noggrant reglerad är viktigt, eftersom oreglerad celltillväxt kan ge upphov till olika sjukdomar, t.ex. cancer. När en cell ska dela sig måste den först dubblera all den genetiska information som är lagrad i form av DNA. Detta sker i den del av cellens tillväxtcykel som kallas DNA-syntesfasen. Ett viktigt steg i regleringen av cellens tillväxtcykel sker just vid övergången till DNA-syntesfasen. Denna kritiska passage regleras genom kontroll av uttrycket av de gener som behövs för cellens tillväxt och DNA-syntes. I däggdjursceller utförs kontrollen framförallt av en familj proteiner, E2F. Det är känt sedan länge att proteinerna i E2F-familjen hämmar genuttrycket i samarbete med retinablastomproteiner, men mindre är känt om hur de aktiverar genuttrycket.

Den här studien, som publiceras i Molecular Cell den 6 juli, visar att ett annat protein — Host Cell Factor 1 (HCF-1) — hjälper E2F att reglera genuttrycket. Studien visar att HCF-1 binder till både aktiverande (E2F 1 och E2F3a) och hämmande E2F proteiner (E2F4). Beroende på vilken typ av E2F som är bundet, binder HCF-1 även till ett aktiverande komplex (H3K4 HMT) eller ett hämmande komplex (Sin3 HDAC). Detta sker bara i vissa delar av cellens tillväxtcykel. På så sätt hjälper HCF-1 till med att aktivera eller hämma E2F-reglerade gener, bl.a. vid den viktiga övergången till DNA-syntesfasen av cellens tillväxtcykel.

Studien har utförts i professor Winship Herrs laboratorier i Cold Spring Harbor, NY, USA och Center for Integrative Genomics, University of Lausanne, Schweiz. Anna Lena Chabes, som är medförfattare till artikeln, var postdoc hos Herr i Cold Spring Harbor Laboratory och arbetar numera vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.

Ytterligare upplysningar: Anna Lena Chabes, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 59 37, mobil 073-620 54 45, e-post anna.lena.chabes@medchem.umu.se

S Tyagi, AL Chabes, J Wysocka, W Herr: E2F activation of S-phase promoters via association with HCF-1 and the MLL-family of H3K4 methyltransferases Molecular Cell, July 6th, 2007.

Redaktör: Hans Fällman