"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-22

Umeåforskare deltar i kungaparets statsbesök i Japan

NYHET Patrik Eklund och Gösta Bucht, forskare vid Umeå universitet, har blivit inbjudna att delta i kungaparets statsbesök i Japan den 23-28 mars. De ingår i den hälsodelegation till Japan och Sydkorea som följer med statsbesöket och som leds av socialminister Göran Hägglund.

Syftet med hälsodelegationens resa är att besöka branschföretag och universitet för att etablera samarbeten mellan Sverige och Japan och Sverige och Sydkorea, samt att presentera svenska forskningsprojekt, produkter och tjänster rörande IT-stöd inom vård och omsorg. Delegationens program kommer delvis att integreras med kungens och drottningens statsbesök i Japan.

Demensforskaren Gösta Bucht, professor i geriatrik, är en av talarna i det symposium som Utrikesdepartementet, UD, har ordnat på uppdrag av Drottning Silvia. Symposiet, som drottningen kommer att närvara vid, handlar om IT och demenssjukdomar. Föredraget tar upp flera projekt som har utvecklats vid Umeå universitet - easyADL, en kognitiv protes i form av en intelligent dator som hjälper demenssjuka att klara vardagen och ett IT-baserat beslutsstöd vid demensutredning. Beslutsstödet har testats i staden Matsuyama under våren och implementering av systemet pågår.

Symposiet äger rum den 26 mars och den stora japanska dagstidningen, världens största tidning, Yomiuri Shimbun kommer att publicera rapporten från symposiet i sin morgonutgåva dagen efter.

IT-forskaren Patrik Eklund, professor i datalogi, är en av talarna på ett symposium som arrangeras av hälsodelegationen i Sydkorea den 30 mars. Föredraget tar upp diskussionen kring terminologier, vårdprocesser och beslutsstöd, och visar hur sjukvården i världen allt mer blir beroende av informationslogik och överföring av data. Beslutsstödet för demensutredning används som genomgående exempel.

Symposierna hålls i samband med att en hälso- och sjukvårdsdelegation under ledning av socialminister Göran Hägglund besöker Japan och Korea 25-30 mars.

Läs mer om Gösta Bucht och hans forskning: 
http://www.umu.se/forskning/forskarportratt/gosta-bucht/

Patrik Eklunds hemsida: www.cs.umu.se/~peklund

Kontaktpersoner:

Professor Gösta Bucht Tel: 090-785 88 50 Mobil: 070-323 16 71
E-post: gosta.bucht@germed.umu.se

Professor Patrik Eklund Tel: 090-786 99 14 Mobil: 070-586 44 14
E-post: peklund@cs.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg