"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-10

Umeåforskare deltar i sanningskommission

NYHET Den 3 juni utsågs av regeringen de ledamöter som ingår i sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna. Fem av dem har koppling till Umeå universitet.

Text: Per Melander

En av ledamöterna är Anna-Lill Drugge, forskare vid Institutionen för språkstudier, hon säger att önskemålet om att inrätta en sanningskommission för att utreda övergrepp mot det samiska folket inte är någon ny fråga:

– Den lyftes för första gången på allvar av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra redan år 2008. Sedan dess har det pågått en process där bland annat Sametinget och DO varit inkluderade, och där man diskuterat hur en sanningskommission skulle kunna planeras och genomföras och hur den skulle kunna fungera och vara strukturerad.

– I juni 2020 fick Sametinget grönt ljus att inleda ett förankrings- och planeringsarbete, och i november 2021 beslutade regeringen om att inrätta en sanningskommission.

Hon säger vidare att det här betyder väldigt mycket för det samiska folket, både på individuell och kollektiv nivå.

– Att en sanningskommission nu tillsätts ger hopp om att det finns intresse av att åstadkomma verklig förändring. Det är svåra frågor och ett komplext arbete som ska genomföras, men det finns också en genuin förhoppning och önskan om att det ska kunna leda till både sanning, kunskapsspridning och försoning.

Vad är syftet med sanningskommissionen?

– Kommissionen ska ha tre huvudsakliga fokusområden: kartlägga och granska den politik som genomförts mot samer, sprida kunskap om samernas historia och hur denna påverkar dagens förhållanden, och slutligen lämna förslag på åtgärder som kan leda till upprättelse och försoning.

Anna-Lill Drugge poängterar att sanningskommissioner och försoningsprocesser ligger i tiden, att man till exempel kan se hur Svenska kyrkan arbetat med ett försoningsarbete under de senaste åren, och att det finns flera internationella exempel på sanningskommissioner som fokuserar på urfolks förhållanden.

– I Sápmi finns redan inrättade sanningskommissioner på både finsk och norsk sida. Processerna för att inrätta kommissionerna i Sápmi har sett olika ut, liksom hur ledamöterna valts ut.

– I Sverige är det Sametinget som nominerat samtliga personer som utsetts, vilket också var en förutsättning för att jag skulle tacka ja.

Arbetet ska vara klart 2025, vad hoppas du på att arbetet ska leda till?

– I bästa fall att vi ska ha kommit långt och att det går att säga att syftet med sanningskommissionen är uppfyllt.

De ledamöter som förutom Anna-Lill Drugge har koppling till Umeå universitet är Patrik Lantto, professor, Marianne Liliequist, professor emerita, Mikael Svonni, professor emeritus och Bertil Marklund, fil.dr.

Läs mer på regeringen.se