"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-14

Umeåforskare experter i nationell utbildning om fallolyckor

NYHET Socialstyrelsen har tagit fram en nationell webbaserad utbildning i syfte att öka kunskapen om och förebygga fallolyckor. Lillemor Lundin-Olsson och Erik Rosendahl, båda professorer i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har deltagit som experter i arbetet med ett helt utbildningspaket.

Text: Lena Åminne

Varje år faller bortåt 70 000 personer så illa att de behöver söka vård, men många fallolyckor kan förhindras. En viktig del i arbetet med fallprevention är att stärka kompetensen hos personal inom vård och omsorg. Det utbildningspaket som lanseras 14 december 2017 riktar sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

- Den absolut vanligaste riskgruppen är äldre personer generellt. Även exempelvis neurologiska och kognitiva sjukdomar som stroke, demens eller Parkinsons sjukdom innebär en ökad risk för fallolyckor, säger Lillemor Lundin-Olsson.

Teamarbete

Prevention kan handla om fysisk träning, att se över läkemedel eller förbättra nutritionen. Eftersom riskfaktorerna berör många olika kompetensområden kräver arbetet med fallprevention teamarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Utbildningspaket som innehåller både teoretiska avsnitt och praktiskt stöd syftar därför till att stimulera till ett ökat samarbete mellan olika kompetenser inom vården och mellan vården och omsorgen.

Mer om Socialstyrelsen utbildning

Forskning fallolyckor och prevention

Vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering pågår flera forskningsprojekt kring fallolyckor och fallprevention, som exempelvis Säkra steg-projektet där ett digitalt träningsprogram för balans och styrka har utvecklats tillsammans med äldre personer.

Ett annat exempel är UMDEX-projektet där ett högintensivt funktionellt träningsprogram utvärderas bland personer med demens på äldreboenden.

Kontaktpersoner:

Säkra steg-projektet: Marlene Sandlund, forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering090-786 95 30
marlene.sandlund@umu.se

UMDEX-projektet: Erik Rosendahl, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering090-786 91 37
erik.rosendahl@umu.se