"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-05

Umeåforskare får 18 miljoner kronor i EU-stöd för klinisk prövning av diabetesläkemedel

NYHET EU:s Horisont 2020-program för forskning och innovation ger ungefär 18 miljoner kronor till diabetesforskarna Helena och Thomas Edlunds pågående fas 2-studie av ett läkemedel mot fetma-inducerad typ 2-diabetes och associerad hjärt-kärlsjukdom. Den pågående kliniska prövningen av läkemedelskandidaten AMPK aktivator O304 sker genom Umeåforskarnas avknoppningsföretag Betagenon AB.

Helena och Thomas Edlund
(foto: Mattias Pettersson)

– Ökat kaloriintag och stillasittande har lett till en global epidemisk ökning av fetma, fettlever och typ 2-diabetes, vilka medför ökad risk för hjärt-kärl sjukdomar. Det finns ett enormt behov av effektiva behandlingar mot dessa metabola folksjukdomar. Ett så stort finansieringsstöd från EU är enormt viktigt och känns väldigt uppmuntrande, säger Thomas Edlund, som är professor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och Vd på Betagenon.

Enzymet AMPK reglerar energibalansen både på cell- och organismnivå. Eftersom aktiviteten hos enzymet minskar med ålder, fetma och inaktivitet utgör AMPK ett lovande läkemedelsmål för att behandla ämnesomsättningssjukdomar såsom fetma, fettlever, typ 2-diabetes samt associerade hjärt-kärlsjukdomar. AMPK, som aktiveras när energinivån i kroppens celler sjunker, återställer cellernas energinivå genom att blockera energikrävande metaboliska processer samtidigt som förbränning av socker och fett ökar. Dessutom ökar AMPK blodflödet och därmed också mängden näringsämnen som via blodet når kroppens vävnader och organ.

Kliniska försök med läkemedelskandidat som aktiverar AMPK

Molekylen O304 är den första potentiella AMPK-aktivatorn som nått fram till en klinisk fas 2-studie med patienter med typ 2-diabetes. Läkemedelskandidaten har i tidigare försök med djurmodeller visat sig aktivera AMPK och därmed få kroppen att svara som vid träning eller begränsat kaloriintag. I samma försök framgick dessutom att O304 förbättrade pumpförmågan hos vänster hjärtkammare och ökade perifert blodflöde och den fysiska uthålligheten.  

I EU:s bedömningsprocess fick forskarnas ansökning om forskningsfinansiering näst intill högsta betyg med 14,65 av 15 möjliga poäng.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)Telefon: 070-277 8997
E-post: thomas.edlund@umu.se

Redaktör: Daniel Harju