"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-09

Umeåforskare får 2,4 miljoner kronor för studier av strålbehandlingseffekter hos barn

NYHET Barncancerfonden ger totalt 2,4 miljoner kronor på tre år till professor Jack Lindh och hans forskargrupp vid Umeå universitet för att registrera data om hur cancerdrabbade barn påverkas av strålbehandling.

För att få en helhetsbild av hur cancersjuka barn reagerar på strålbehandling är det viktigt att all information om behandlingen och dess effekter registreras. Den datainsamling som Jack Lindh leder sker i samarbete med forskare i Tyskland och Österrike. För närvarande har 1 500 barn registrerats, varav ungefär 250 från Sverige. Tanken är att i ett första steg följa upp 3 000 fall och samla dessa data till en helhetsbild av hur normal vävnad och organ hos cancersjuka barn reagerar på strålbehandling. På längre sikt hoppas forskargruppen på att samla in ett större underlag.

– Det här är ett angeläget område för oss där en vidareutvecklad forskning kan ge oss en helhetsbild av hur strålningen kan påverka cancersjuka barn. Genom att samverka med andra länder får vi ett bättre underlag som visar vilken behandling som fungerar bäst, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

– Det yttersta målet är förbättrade tumörbehandlingsresultat och att de drabbade barnen drabbas mindre av bieffekter och att bieffekterna inte ska orsaka problem senare i livet. Det är ett digert arbete att sammanställa dessa data, men det är nödvändig forskning som förhoppningsvis kommer att vara till stöd vid tumörbehandlingen i framtiden, säger Jack Lindh, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Barncancerfonden finansierar över 90 procent av all forskning som bedrivs i Sverige kring barncancer. Forskningsanslagen delas ut en gång om året och måste ha relevans för barncancer och komma cancersjuka barn tillgodo. I dagarna har Barncancerfonden beslutat att lägga 61 nya miljoner kronor på forskningen om barncancer för 70 nya projekt inom kategorierna projektanslag, planeringsanslag och personlig lön.

Ytterligare ett projektbidrag och ett planeringsanslag går till forskare vid Umeå universitet. Forskaren Ruth Palmer vid Institutionen för molekylärbiologi får totalt 1,2 miljoner kr för åren 2011-13 till ett projekt som går ut på att använda bananflugor (Drosophila) som modellsystem för att studera mekanismen bakom neuroblastom, den vanligaste cancerformen hos spädbarn. Dessutom får överläkare Per-Erik Sandström, Institutionen för klinisk vetenskap ett planeringsanslag på totalt 1,38 miljoner kr för åren 2011-13 till Vårdplaneringsgruppen för tumörer i centrala nervsystemtet hos barn (VCTB).

Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitets personalkatalog,
www.umu.se/sok/personalkatalog

Mer information om utdelningen finns på Barncancerfondens webbplats,
http://www.barncancerfonden.se