"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-30

Umeåforskare får 5 miljoner för projekt om modersmjölkersättning

NYHET Olle Hernell, professor i pediatrik vid Umeå universitet, får 5 miljoner kr av innovationsmyndigheten Vinnova för ett projekt om tillväxt och utveckling med en ny typ av modersmjölkersättning.

Hernells projekt är ett av 17 i hela landet som får stöd  i Vinnova-programmet "Innovationer för framtidens hälsa". I den första omgången av satsningen på sammanlagt drygt 208 miljoner kr finansieras dessutom sex forsknings- och innovationsmiljöer .

Olle Hernell är professor vid Inst. för klinisk vetenskap, tel. 090-785 21 21, e-post olle.hernell@pediatri.umu.se

Ett projektstöd på 5 miljoner kr går också till också professor Staffan Normark, Karolinska Institutet, för studier av nya tekniker för att för att identifiera bakteriedödande substanser. Normark, som blev professor vid Umeå universitet 1980 och sedan varit bl.a. vd för Stfitelsen för strategisk forskning, är knuten till Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), ett centrum med internationellt framstående forskare på områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi och fysik, och det tillhörande laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS.

Vinnova-programmet ”Innovationer för framtidens hälsa” finansierar svensk livsvetenskaplig forskning och innovation som svarar mot framtidens behov av nya produkter, tjänster och processer för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom. Utgångspunkten är de behov som kan finnas på hälsoområdet inom 10-15 år. Mer information på www.vinnova.se