"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-18

Umeåforskare får 7 miljoner för studie av urfolks erfarenheter av energiproduktion

NYHET Åsa Össbo och Kristina Sehlin MacNeil, båda verksamma vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, har av Energimyndigheten beviljats 7 miljoner kronor för forskningsprojektet Skada skedd. Det är ett treårigt forskningsprojekt som omfattar urfolkssamhällens erfarenheter av energiproduktion.

Kristina Sehlin MacNeil och Åsa Össbo
Foto: Per Melander, Umu

Forskningsprojektet kommer att undersöka historiska och nutida konsekvenser av energiutvinning med fokus på vatten- och vindkraft, energiutvinningsföretagens användning av s. k. ansvarsfullt företagande (Corporate social responsibility – CSR) och energiutvinningens påverkan på urfolksgrupper i Sverige, andra nordiska länder och Australien. Forskningen utgår från urfolkens erfarenheter av och perspektiv på energiutvinning.

I arbetet med projektet kommer man att utgå teoretiskt och metodologiskt från dekoloniserande och kritiska perspektiv. Ansatser som tar i beaktande att urfolk historiskt sällan inkluderats som aktiva deltagare i forskning om dem själva, utan snarare har stigmatiserats genom att främst ha studerats utifrån västvärldens perspektiv och behov.

Huvudsakligt mål med studien är att med helhetssyn och olika perspektiv öka kunskapen om de stora samhällsutmaningar som rör energisystemens och energifrågornas utveckling och framtid.

I forskningsprojektet ingår även att formulera rekommendationer för hur urfolkssamhällen och energiutvinningsföretag ska kunna hantera konflikter mellan sig, nu och i framtiden. Detta för att bidra till förbättrade relationer mellan energiföretag, urfolkssamhällen och samhället i stort.

Forskningsprojektet Skada skedd ingår i Energimyndighetens forskningsprogram Människa, energisystem och samhälle.

Kontakt:

Åsa Össbo, asa.ossbo@umu.se, tel. 090-786 62 74
Kristina Sehlin MacNeil, kristina.sehlin-macneil@umu.se, tel. 090-786 62 97

Pressbild

Redaktör: Per Melander