"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-21

Umeåforskare får anslag för vattenstudier

NYHET Docent Bertil Forsberg, Umeå universitet, har fått totalt 3,5 miljoner kr från bl.a. forskningsrådet Formas för att studera hur vattenkvaliteten påverkas av klimatförändringar.

Hans projekt – ”Klimatförändringar, råvattenkvalitet, rening och distribution - bedömning av mikrobiella risker genom hälsostudier” – går ut på att undersöka om förorenat råvatten bl.a. i samband med framtida alltmer intensiva skyfall kan sprida smitta trots vattenverkens reningsprocesser.

Det är Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) som i samarbete med SVU (Svenskt vattenutveckling) har utlyst forskningsanslag för projekt kring hållbar vattenförsörjning. Forsbergs ansökan var en av totalt fyra i hela landet som fick pengar.

För mer information kontakta gärna universitetslektor Bertil Forsberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, tel. 090-785 27 51
e-post bertil.forsberg@envmed.umu.se
http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/personal/bertil-forsberg