"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-21

Umeåforskare får ca 3,4 miljoner för att hjälpa till att utveckla äldreomsorgen i Vietnam.

NYHET En forskargrupp från forskningsprogrammet Ageing and Living Conditions (ALC), enheten för Epidemiologi och global hälsa och Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet ska tillsammans med forskare från Hanoi Medical University försöka förbättra den vietnamesiska äldrevården.

Den svenska delen av projektet ”Improving Access to and Use of Research Results for Developing Health Policies and Models of Community-based Care for Older People in Vietnam” koordineras av Lars Lindholm, professor i Hälsoekonomi.
- Genom att vi från Umeå delar med oss av våra erfarenheter av åldrande- och omvårdnadsforskning, kan våra kollegor i Vietnam på ett effektivare sätt genomföra studier över hur äldrevården ska utformas där. Vi hoppas att detta är en början på ett långsiktigt samarbete, där vi delar forskningsresultat och erfarenheter av offentlig driven omsorg för äldre mellan de båda länderna. Vi hoppas också kunna starta ett studentutbytesprogram mellan de båda universiteten, säger Lars Lindholm.

Dilemmat med en allt större andel äldre i befolkningen är ett globalt problem, och i stora delar av världen minskar andelen personer i arbetsför ålder snabbt. En majoritet av den äldre befolkningen får i världen bättre och bättre hälsa, men samtidigt blir gapet i levnadsstandard mellan de friska äldre och de sjukliga äldre allt större. Samarbetsprojektet mellan Umeå universitet och Hanoi Medical University finansieras av SIDA 2011 - 2013

Redaktör: Elin Andersson