"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-02

Umeåforskare får del av EU-satsning på nanomedicin

NYHET Mikael Wiberg, anatom och handkirurg vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, är med i ett av fyra svenska forskningsprojekt som får del av EU-pengar till forskning inom nanomedicin. Satsningen innebär att åtta europeiska forskningsprojekt får dela på sammanlagt 17 miljoner euro.

Mikael Wibergs projekt handlar om att utveckla bättre behandlingsmetoder för nerv- och ryggmärgsskador. Enbart i Europa drabbas cirka 300 000 personer av nervskador varje år, framför allt orsakade av olyckor. De komplexa neurobiologiska mekanismer som aktiveras efter sådana skador kräver förnyade behandlingsmetoder för att kunna förbättra de relativt nedslående resultat som ses idag, där patienter trots behandling drabbas av både uttalade känselförluster och förlust av rörelseförmåga. Det projekt som Wiberg och hans medarbetare ingår i utvecklar nya nanostrukturerade, implanterbara material som skall kunna öka nervcellsöverlevnad och stimulera nervläkning efter skada.

Det europeiska ERA-net-programmet för nanomedicin, EuroNanoMed, har beslutat att finansiera åtta forsknings- och utvecklingsprojekt, en investering på 17 miljoner euro. Chalmers, Linköpings universitet, Umeå universitet och Vironova får vara med och dela på pengarna. Bakom satsningen står 24 finansiärer. Från Sverige deltar Vetenskapsrådet och VINNOVA. Totalt granskades 18 europeiska projekt och av de åtta projekt som tilldelades medel rankades det projekt där Wiberg ingår näst högst med en total budget på 1,7 miljoner euro under 3 år.

Samarbetet EuroNanoMed skapades för att överbrygga gapet mellan universitetsforskning, näringsliv och kliniska tillämpningar. Detta är nödvändigt för att korta tiden från forskningsresultat till klinisk/industriell tillämpning vilket beräknas gagna patienterna. Den första utlysningen var öppen för projekt inom de tre områden som räknas till nanomedicin; diagnostik, målanpassad läkemedelsdistribution och regenerativ medicin. En internationell expertpanel har utvärderat projekten avseende vetenskaplig, teknisk, translationell och/eller kommersiell potential.

För mer information, kontakta Mikael Wiberg: 090-786 51 23, 090-785 26 72 070-576 06 52
mikael.wiberg@handsurg.umu.se

En högre upplöst version av porträttbilden återfinns här.
En bild i halvfigur återfinns här.

Redaktör: Bertil Born