"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-15

Umeåforskare får EU-anslag för studier av kroppens eget cannabis

NYHET Christopher Fowler, professor i farmakologi vid Umeå universitet, har fått EU-stöd på sammanlagt ca 2,7 miljoner kr för sin forskning kring kroppens egna cannabisliknande ämnen och deras möjliga effekter mot skador i hjärnan och ryggmärgen.

Anslaget löper i fyra år från december 2006. Det ska finansiera två kvalificerade forskare från EU-området som ska i två år vardera ska arbeta vid Fowlers laboratorium. Det är s.k. TOK-DEV-stipendier (förkortning av ”transfer of knowledge”, kunskapsöverföring, och ”development”, utveckling) inom ett EU-program som fått namn av nobelpristagaren Marie Curie.

Bland 329 sökande fick 79 dessa anslag; Fowler är den ende vid Umeå universitet. Projektet handlar i korthet om att undersöka på modellsystem in vitro (dvs. i provrör eller odlingsskål) huruvida substanser som förhindrar upptaget och omsättningen av kroppsegna cannabinoider (cannabisliknande ämnen som bildas i kroppen) skyddar nervbanorna och därmed skulle kunna bota eller lindra förödande skador i hjärnan eller ryggmärgen. De båda specialister på post-docnivå som anslaget finansierar ska bidra med och överföra kunskaper och tekniker som ökar forskargruppens konkurrenskraft. De ska också delta i enhetens forskarutbildning.

Kontakta professor Christopher Fowler, inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, avdelningen för farmakologi, Umeå universitet Tel. 090-785 1510 Epost: cf@pharm.umu.se Personuppgifter finns på www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=chfo0001

Läs mer om TOK-DEV anslag på cordis.europa.eu/mariecurie-actions/tok/home.html

Redaktör: Hans Fällman