"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-02

Umeåforskare får Ivar Lo-Johanssons personliga pris

NYHET Litteraturvetaren Anders Öhman, Umeå universitet, får Ivar Lo-Johanssons personliga pris för sin bok De förskingrade. Det prestigefulla priset delas ut den 23 februari.

Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, får Ivar Lo Johanssons personliga pris för sin bok De förskingrade. I motiveringen hyllas den som ”en perspektivrik och koncentrerad tolkning av författaren Gustav Hedenvind-Erikssons gestaltning av industrialismens och modernitetens hårdhänta förvandling av livsformer och identiteter. Boken belyser på ett övertygande sätt Hedenvind-Erikssons tidiga norrlandsromaner och författarskapets utveckling från ”tendensdikt” till ”tankedikt””.

Ivar Lo-Johanssons personliga pris är instiftat av författaren själv enligt testamente och delas ut av Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons författarfond. Vart tredje år ges priset till en litteraturforskare. Förutom äran får mottagaren av Ivar Lo-Johanssons personliga pris också en summa pengar. Prissumman på totalt 290.000 kr delas i år lika mellan Anders Öhman och den andra pristagaren, litteraturvetaren och kritikern Magnus Nilsson, Lunds universitet. Priset delas ut på Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari.

I styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond ingår representanter för Svenska Akademien, Sveriges Författarförbundet samt Arbetarnas Bildningsförbund. De senaste fem åren har Ivar Lo-Johanssons personliga pris utdelats till Birgitta Trotzig, Sara Lidman, Jan Myrdal, Ove Allansson och Kerstin Thorvall.

Förutom De förskingrade. Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001) har Anders Öhman bland annat också skrivit böckerna Apologier. En linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes vonKrusenstjerna (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001), och Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (Studentlitteratur, 2002).

Läs mer på hans personliga hemsida vid Umeå universitet

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärnaAnders Öhman, tel: 090-786 65 80 eller
e-post anders.ohman@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink