Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 09 feb, 2018

Umeåforskare får Medicinska forskningssällskapets Stora anslag

NYHET Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet, tilldelas ett av landets största forskningsanslag för yngre forskare.

Det handlar om Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF. Sällskapets Stora anslag är på totalt 6,8 miljoner kronor. Det täcker lön och driftskostnader för fyra års forskning.

Paulina Wanrooij ska kartlägga det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till stabiliteten av mitokondriellt DNA. Det kan bidra till vår förståelse av tillstånd som genetiska mitokondriesjukdomar och även cancer.

Mitokondrierna är cellens egna ”kraftverk” som tillverkar cellens energivaluta, ATP. Viktiga delar av maskineriet som producerar cellens energi kodas av mitokondriellt DNA. Därmed kan problem med dess stabilitet orsaka energibrist med ovanliga mitokondriesjukdomar som följd. Våra celler använder en rad kontrollstationsmekanismer, ”checkpoints”, för att förhindra genetisk instabilitet som kan uppstå på grund av problem med DNA-kopieringen, men de flesta av dessa mekanismer övervakar cellkärnans arvsmassa, nukleärt DNA. Paulina Wanrooij ska fokusera på en checkpoint-mekanism som skyddar mitokondriellt DNA.

Till information om SSMF:s Stora Anslag

För mer information, kontakta gärna:

Paulina WanrooijInstitutionen för medicinsk kemi och biofysikUmeå universitetTelefon: 070-732 7952
E-post: paulina.wanrooij@umu.se

Foto: Clas Wikström

Redaktör: Ola Nilsson