"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-20

Umeåforskare får miljonstöd från Forte

NYHET Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans 21,5 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

I år inkom totalt 1 247 ansökningar i Fortes öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är en ökning jämfört med föregående år, då motsvarade siffra var 1 158. 

 – Forskningsbehoven inom våra områden är stora och det är därför glädjande att i år se att än fler har visat intresse för vår utlysning, säger Cecilia Beskow, chef för forskning och utvärdering på Forte.

Av de totalt 89 projektansökningar som beviljas medel projektleds 32 av män och 57 av kvinnor, vilket motsvarar könsfördelningen bland de sökande. Av de projektansökningar som beviljas medel är 18 juniorforskarbidrag, varav ett gick till Umeå universitet. 

Forskare/projekt vid Umeå universitet
som tilldelas medel i denna omgång
 

 • Marie Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, får 3 430 000 kr för projektet Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet.
   
 • Anna-Karin Hurtig, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 4 230 000 till projektet Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem? En teoridriven utvärdering av virtuella hälsorum i norra Sverige.
   
 • Anne Grönlund, Institutionen för socialt arbete, får 4 530 000 kr till projektet Integrering eller segmentering? Utrikesfödda på svensk arbetsmarknad ur ett könsperspektiv.
   
 • Anna Sofia Lundgren, Institutionen för kultur- och medievetenskap, får 3 030 000 kr till projektet Digitala vårdlandskap. Digitalbelysning av svensk sjukvård och dess betydelse för äldre patienter på landsbygden.
   
 • Maritha Jacobsson, Institutionen för socialt arbete, får 3 330 000 kr till projektet Relationen mellan skuldupplevelser och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar – en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och personrån.
   
 • Maria Gustafsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, får 2 930 0000 kr för projektet Samverkan mellan kliniska apotekare på vårdavdelning och i primärvård för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus – en randomiserad kontrollerad studie.

För mer information, kontakta gärna

Mattias Grundström MitzPresschef Umeå universitetTelefon: 090-786 50 89Mobil: 070-610 08 05
E-post: mattias.mitz@umu.se

Till lista över beviljade projekt hos Forte
 

Redaktör: Ola Nilsson