"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-10

Umeåforskare får pris av Karolinska Institutet

NYHET Professor Bernt Eric Uhlin, molekylärbiolog i ledningen för Umeå universitets starka forskningsområde ”Infektioner”, har av Karolinska Institutet tilldelats Med Dr Axel Hirschs pris för 2008.

Enligt KI:s motivering får han priset för "sin frontlinjeforskning på bakterier som orsakar urinvägs- och tarminfektioner".

Bernt Eric Uhlin är en nationellt och internationellt välkänd forskare som i många år framgångsrikt studerat detaljerna i samspelet mellan bakterier och värdceller, framför allt bakterier som förekommer i mag-tarmkanalen eller urinvägarna. Han har bl.a. beskrivit hur kolibakterier som ger urinvägsinfektion reglerar sin vidhäftande förmåga och identifierat centrala faktorer i de molekylära mekanismer som kontrollerar bakteriernas gener.

Uhlin har tidigare fått flera vetenskapliga priser, bland dem Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi (1995) och ett excellensbidrag från Vetenskapsrådet (2002). Han är huvudansvarig för den ansökan om Linnéstöd på 90 miljoner kr som beviljades Umeå universitet tidigare i år och föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), som inrymmer ett 20-tal internationellt framstående forskargrupper inom områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi och fysik. Det övergripande målet är att utveckla alternativ till antibiotika för att bekämpa infektionssjukdomar.

UCMR fick redan hösten 2007 stöd från Vetenskapsrådet för att etablera den svenska noden inom det nordiska partnerskapet för molekylär medicin med European Molecular Biology Laboratory, EMBL. Denna uppbyggnad pågår just nu.

Axel Hirschs pris utdelas årligen som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde" och området bakteriologi återkommer vart åttonde år. Pristagaren utses efter nominering genom beslut av Karolinska Institutets styrelse för forskning. Prissumman i år är 65 000 kr och priset delas ut i samband med Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm den 28 oktober i år.

Umeåforskare som fått detta pris tidigare är Staffan Normark (1984), Hans Wolf-Watz (1992), Gunilla Olivecrona (1997), Torbjörn Egelrud (1999), Thomas Edlund (2000) och senast Roland S Johansson (2006).

För mer information, kontakta gärna:
Professor Bernt Eric Uhlin, Inst. för molekylärbiologi, tel. 090-785 67 31, mobil 070-6757344, e-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Högupplöst porträttbild finns på www.umu.se/press/pressbilder/

Redaktör: Hans Fällman