"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-31

Umeåforskare får pris av Skytteanska samfundet

NYHET Fyra forskare vid Umeå universitet har utsetts till pristagare av Skytteanska samfundet för år 2005. Priserna delas ut i samband med årshögtiden vid Umeå universitet den 29 oktober.

För att uppmärksamma och uppmuntra framgångsrik forskning instiftade Skytteanska Samfundet 1993 tre priser till yngre, framstående forskare vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet. Prissummorna är för närvarande 30 000 kronor vardera. Dessutom delar Skytteanska samfundet ut Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare vid inom Umeå universitets medicinska fakultet.

Priset till en yngre forskare vid den humanistiska fakulteten går i år till Åsa Karlsson Sjögren, filosofie doktor vid institutionen för historia.

Åsa Karlsson Sjögren disputerade 1998 vid Umeå universitet. Hon har studerat ett nästan helt obearbetat forskningsfält inom den historiska forskningen, nämligen den kvinnliga rösträtten och kvinnors möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen före tvåkammarriksdagens genomförande. Hennes forskning har bl a resulterat i en ny monografi som snart ska publiceras.

Läs mer om Åsas forskning

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten går priset till en yngre forskare till Jonny Holmström, filosofie doktor vid institutionen för informatik.

Jonny Holmströms forskning handlar i huvudsak om informationsteknologins sociala konsekvenser. Speciellt har hans forskning kring teknikens förändrade kraft på organisationer uppmärksammats. Han har initierat och medverkat i et flertal betydelsefulla forskningsprojekt. Jonny Holmström är en flitigt anlitad föreläsare vid andra lärosäten inom och utom Sverige, liksom vid populärvetenskapliga sammanhang.

Läs mer om Jonnys forskning

Mattias Marklund, filosofie doktor vid institutionen för fysik, tilldelas priset vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Mattias Marklund har för sin ålder en ovanligt bred kunskap om fysik och bedriver frontlinjeforskning inom ett flertal områden. Enbart under 2004 publicerade han 19 artiklar i de främsta fysiktidskrifterna. Hans forskning består av ett brett spektrum av tillämpningar inom så kallad icke-linjär fysik. Studierna kan få stor betydelse bl.a. för fenomen inom astrofysiken samt vår grundläggande förståelse av ljusets egenskaper. Mattias Marklund tilldelades tidigare i år Tage Erlanders pris av Kungliga Vetenskapsakademien. 

Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitet tilldelas professor Kurt Boman.

Kurt Boman är sedan 1986 överläkare vid medicin-geriatrikkliniken i Skellefteå och är också knuten till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Han tilldelas priset för sina omfattande studier av de mekanismer som kan leda till hjärtinfarkt och rytmrubbningar i hjärtat, och de möjligheter som finns att förebygga dessa folksjukdomar. Genom analyser av olika faktorer i blodet har ett flertal riskfaktorer för uppkomsten av hjärtinfarkt kunnat identifieras. Detta har skett inom ramen för stora folkhälsorelaterade undersökningar som Norsjö-, Västerbottens- och MONICA-projekten.

Genom att också intervenera i de processer som styr bildningen och upplösningen av blodproppar i hjärtat kan ett förbättrat omhändertagande av dessa patienter på sikt möjliggöras. Kurt Boman är väl etablerad inom hjärtsjukvården i norra Sverige och en stark företrädare för folkhälsoarbete vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om Kurts forskning

För att uppmuntra och stimulera konstnärliga utbildningar i Norrland inrättades 1995 ett årligt pris om 30 000 kronor till ung konstnär i avgångsklassen vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Skytteanska samfundet har i år delat ut priset till Beata Berggren.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Karlsson Sjögren, filosofie doktor vid institutionen för historiaTelefon: 090-786 62 48
E-post: Asa.Karlsson.Sjogren@historia.umu.se

Jonny Holmström, docent vid institutionen för informatikTelefon: 090-768 97 66Mobil: 070-519 38 55
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Mattias Marklund, filosofie doktor vid institutionen för fysikTelefon: 090-786 77 17
E-post: mattias.marklund@physics.umu.se

Kurt Boman, professorTelefon: 0910-77 11 13
E-post: kurt.boman@medforskskelet.se

Lars-Erik Edlund, ordförande Skytteanska samfundetTel:090-786 78 87Mobil: 070-595 33 82
E-post: lars-erik.edlund@nord.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg