"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-11

Umeåforskare får pris för framstående forskning

NYHET Professor Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå centrum för molekylär patogenes, har tilldelats Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett. Priset delas årligen ut till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning.

Text: Karin Wikman

Elisabeth Sauer-Eriksson tilldelas Arrhenius-plaketten för sina studier av sambanden mellan såväl proteiners struktur och funktion, som proteiners strukturförändringar och dysfunktion.

Sauer-Eriksson bedriver internationellt ansedd forskning med tyngdpunkt på röntgenkristallografiska undersökningar, en metod med vars hjälp strukturer kan studeras vid en så hög upplösning att det går att särskilja enskilda atomer. Med hjälp av denna teknik undersöker hon proteiners struktur, kopplade till frågeställningar om molekylernas funktion. Särskilt uppmärksammade är Sauer-Erikssons framgångsrika studier av proteinet transthyretin och den s.k. signaligenkännande partikeln (SRP) – ett av naturens viktigaste maskinerier för transport av proteiner genom olika cellmembran.

Forskargruppen har bl.a. identifierat en strukturförändring som ökar benägenheten hos transthyretin att få en felaktig form och bilda s.k. fibriller. Dessa studier utgör en viktig grund för framtida utveckling av läkemedel mot de sjukdomar som orsakas av transthyretin, t.ex. Skelleftesjukan.

Elisabeth Sauer-Eriksson tog sin doktorsexamen 1988 vid Uppsala universitet inom proteinkristallografi och därefter fortsatte hon sin forskning under en postdoktorsvistelse vid Oregons universitet i USA. 1996 kom hon till Umeå universitet och det nyligen bildade Umeå centrum för molekylär patogenes, UCMP. Elisabeth Sauer-Eriksson har tilldelats regeringens pris för unga lovande forskare 1993. 2003 fick hon anslaget ”excellent forskare” av Vetenskapsrådet och året därpå tilldelades hon Sveriges största forskarpris – Göran Gustafssonpriset.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Sauer-Eriksson, professor vid Umeå centrum för molekylär patogenes
Telefon: 090-785 67 82, 070-633 53 20
E-post: liz@ucmp.umu.se
Hemsida: soul.ucmp.umu.se