"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-04

Umeåforskare får stipendier ur H.M. Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

NYHET Lena Dahlman, Pär K. Ingvarsson och Roland Jansson, samtliga tillhörande institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet har tilldelats stipendier ur H.M. Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö 2004.

Följande projekt har tilldelats medel:

  • Fil dr Lena Dahlman "Hur påverkas lavar av storskaliga miljöförändringar?" 75 000 kronor
  • Fil dr Pär K. Ingvarsson "Effekter av populationers fragmentering på genetisk mångfald" 75 000 kronor
  • Fil dr Roland Jansson "Hur bestämmer vatten och markförhållanden strandväxtsamhällenas struktur" 75 000 kronor

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund.

Fonden tilldelar medel till forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. I år har sammanlagt 1 425 000 kronor delats ut till 22 forskare.

För ytterligare information, kontakta:

Lena DahlmanTelefon: 090-786 67 12
E-post: Lena.Dahlman@eg.umu.se

Pär K. IngvarssonTelefon: 090-786 74 14
E-post: pelle@eg.umu.se

Roland JanssonTelefon: 090-786 95 73
E-post: Roland.Jansson@eg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman