"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-25

Umeåforskare får Tage Erlanders pris

NYHET Docent Pär K. Ingvarsson, Umeå universitet, har tilldelats Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik på 150 00 kronor. Priset delas ut vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars.

Pär K. Ingvarsson får Tage Erlanders pris ”för hans remarkabla förmåga att i sin forskning kombinera och återkoppla teoriutveckling med empiriskt arbete”. Prispengarna är fördelade på 100 000 kronor i forskningsanslag och 50 000 kronor till ett symposium.

Pär K. Ingvarssons flerfaldigt prisbelönta forskning handlar om populationsdynamik och leder till kunskap som är nödvändig för att kunna förutse hur olika arter kan komma att reagera på miljöförändringar. Ingvarsson har bland annat studerat hur mängden genetisk variation från ett fåtal individer kan rädda en population (ett bestånd) från utdöende, orsakat av inavel.

Idag fokuserar hans forskargrupp på molekylär populationsgenetik hos asp för att förstå den evolutionära anpassningen till de omvärldsfaktorer, t.ex. temperatur och ljusförhållanden, som påverkar arters förekomst i naturen.

1997 disputerade Pär K. Ingvarsson vid Umeå universitet. Efter postdoktorsstudier vid University of British Columbia, Kanada, och University of Virginia i USA återvände han till Umeå universitet, där han 2003 antogs som docent i ekologi.

Sedan 2004 innehar Ingvarsson en Särskild Forskartjänst i “Dynamik i rumsligt strukturerade populationer”, finansierad av Vetenskapsrådet.

Han har tidigare tilldelats Young Investigator Award från American Society of Naturalists, stipendium ur H.M. Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö samt Kungl. Skytteanska Samfundets pris för yngre forskare.

För ytterligare information, kontakta: Pär K. Ingvarsson, docent vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 74 14, 070-848 59 77
E-post: par.ingvarsson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman