"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-16

Umeåforskare får totalt 29 miljoner kronor från Cancerfonden

NYHET Cancerfonden delar i år ut rekordstora 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Umeå universitet får 29 miljoner kronor nästa år, varav 14,1 miljoner kronor är nya beviljade anslag. I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå universitet, med 18 beviljade anslag, på femte plats vad gäller utdelningssumma.

Text: Daniel Harju
Anna Arnqvist

– De generösa forskningsanslag som Cancerfonden delar ut årligen är ett välkommet och mycket betydelsefullt tillskott till cancerforskare vid Medicinska fakulteten och Umeå universitet. Cancerfondens bidrag ger många forskare förutsättningar att även fortsättningsvis bedriva framgångsrik forskning för att förstå hur cancer uppkommer, hitta nya diagnostiska verktyg och nya behandlingsmetoder, säger Anna Arnqvist, vicedekan för forskning vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Maréne Landström

– Att som cancerforskare få detta stöd är fantastiskt betydelsefullt då det möjliggör våra fortsatta studier av bland annat potentiellt nya läkemedel för aggressiv prostatacancer. Stödet från Cancerfonden bygger på gåvor från generösa givare och motiverar oss i vårt fortsatta arbete att hitta bättre behandlingsformer, säger Maréne Landström, som är forskningsledare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

Erik Johansson

– Vi är oerhört tacksamma för stödet från Cancerfonden. Dessa donerade medel möjliggör för oss att undersöka varför förändringar i det protein som vi studerar har betydelse för både behandling och prognos hos flera cancertyper. Med hjälp av grundforskning vill vi förstå hur vår arvsmassa kopieras med hög noggrannhet och vad som gått fel hos cancercellerna. Kanske finns fler förändringar i proteinet som gör att cancer utvecklas, säger Erik Johansson, som är forskningsledare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Följande forskare och projekt beviljas medel:

Teresa Frisan får totalt 1 800 000 kronor över tre år för projektet Effects of bacterial genoxins on gastro-intestinal homeostasis and cancer development.

Nelson Gekara får totalt 2 400 000 kronor över tre år för projektet Mekanismer för DNA-skador respons proteiner ATM och MYSM1 vid inflammation och cancer.

Bethany van Guelpen får 2 400 000 kronor över tre år för projektet Colorektal cancer etiologi; prospektiva studier av tumörsubtyper med en molekylärpatologisk epidemiologi approach.

Lena Gunhaga får 1 200 000 kronor över 2 år för projektet Identifiering av viktiga gener som styr EMT (epitelial-mesenkymal transition) och därmed cancercellers spridning.

Jonas von Hofsten får 2 400 000 kronor över tre år för projektet Evaluation of rhabdomyosarcoma progression in genetic models.

Erik Johansson får 5 250 000 kronor över tre år för projektet Hur påverkar förändringar i DNA polymeras epsilon noggrannheten med vilken arvsmassan kopieras?

Maréne Landström får 4 500 000 kronor över tre år för projektet Sökande efter molekylära mekanismer som styr utveckling av aggressiv prostatacancer-framtida targets för behandling och uppföljning?

Jan Larsson får 3 000 000 kronor över tre år för projektet Kromosomala omlagringar, epigenetisk respons och genexpression.

Jenny Persson får 3 000 000 kronor över tre år för projektet Klinisk och funktionell betydelse av tumör och tumörmikromiljö interaktioner i cancermetastaser och behandlingsmotstånd och nya terapeutiska strategier.

Richard Lundmark får 2 400 000 kronor över tre år för projektet Anpassning av cellens yta vid förändrad metabol miljö motverkar metastasering.

Tufve Nyholm får 1 800 000 kronor över tre år för projektet Korrelation mellan bilder och histologi för förbättrad diagnostik och terapi av prostata cancer.

Karin Nylander får 3 000 000 kronor över tre år för projektet Studier av skivepitelcancer i tungan, med fokus på patienternas ålder och tidiga förändringar i kliniskt normal tunga i närheten av tumören.

Richard Palmqvist får 3 750 000 kronor över tre år för projektet Molekylära subtyper av colorektal cancer i relation till inflammation och intestinal flora.

Sun Nyunt Wai får 2 400 000 kronor över tre år för projektet Role of membrane vesicle-associated bacterial protein toxins in epigenetic modulation of cell signaling and in carcinogenesis.

Daniel Öhlund får 2 400 000 kronor över tre år för projektet Targeting tumor-stromal interactions in pancreatic cancer.

Hanna Nyström får forskarmånad-finansiering för 3 månader per år mellan 2018-2020 för projektet Betydelsen av växtmönstret vid kolorektala levermetastaser.

Roger Henriksson får 450 000 kronor över tre år i planeringsgrupp-medel för Nationella Planeringsgruppen CNS tumörer - Experimentella och kliniska studier.

Pernilla Wikström får 300 000 kronor över tre år i planeringsgrupp-medel för Prostatacancerforskning i Sverige.

Om Cancerfondens anslagsutdelning

Årets rekordutdelning på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt. Pengarna betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Alla forskningsprojekt konkurrerar med varandra oberoende av cancerform. Forskningsprojekt med störst chans att nå framgångsrika resultat får anslag.

Läs mer om årets utdelning från Cancerfonden

Se hela listan över årets utdelningar

Bilder: Mattias Pettersson