"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-08 Uppdaterad: 2023-06-13, 15:53

Umeåforskare får viktigt europeiskt startbidrag

NYHET Jonas Barandun vid MIMS, i Umeå är en av 23 forskare i Sverige som får det europeiska forskningsrådet ERC:s Starting Grant 2020. Startbidraget är både ett kvitto på vetenskaplig skicklighet och innebär finansiering av fem års forskning.

Text: Ola Nilsson

– Som strukturbiolog är jag fascinerad av hur evolutionen har format viktiga molekylära mekanismer och hur patogener använder dessa för infektion. Jag är glad att mitt team nu får möjlighet att ta itu med några av de stora öppna frågorna inom mikrosporidier-biologin, säger Jonas Barandun.

Det är för sitt innovativa forskningsprojekt om infektionsbiologi i mikrosporidier som Jonas Barandun har tilldelats det prestigefyllda Starting Grant på 1,5 miljoner euro under fem år. Dr Barandun rekryterades till Umeå från Rockefeller-universitetet i New York i januari 2019.

I sin forskargrupp vid Molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS, använder Jonas Barandun och hans forskargrupp kryo-elektronmikroskopi för att visualisera den okända molekylära världen av specialiserade patogener, som mikrosporidier. Det är en grupp av relativt outforskade patogener med ovanlig biologi.

Med startbidraget, Starting Grant, belönar Europeiska forskningsrådet ERC. Unga forskare för innovativ forskning och främjar deras vetenskapliga oberoende. Urvalskriterier är sökandens och projektets vetenskapliga skicklighet. År 2020 anslår ERV 677 miljoner euro för att på detta sätt stödja 436 europeiska forskare, varav 23 i Sverige.

Kontakt

Jonas Barandun
Forskare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 56