"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-21

Umeåforskare får Wallanderstipendium

NYHET Maria Karlsson, statistiska institutionen vid Umeå universitetet, har tilldelats ett stipendium på 375 000 kronor årligen under tre års tid. Hon får stipendiet för sin framstående avhandling om nya sätt att skatta regressionsmodeller.

Många forskare samlar in data för att statistiskt kunna förklara olika samband, och om datamaterialet är ofullständigt försvåras beräkningarna. Maria Karlsson, Umeå universitet, har tilldelats Wallanderstipendiet på totalt 1 125 000 kronor för sin avhandling om nya sätt att skatta regressionsmodeller i sådana situationer.

Handelsbankens Wallanderstipendier är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendierna ger treårig full finansiering för innehavaren, och syftar till att denna ska kunna uppnå docentkompetens.

Läs mer om Maria Karlsson avhandling ”Estimatorer av semiparametriska trunkerade och censurerade regressionsmodeller” på: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1855

Läs mer om Wallanderstipendiet på: www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

För mer information, kontakta: Maria Karlsson, statistiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 55 96, e-post: maria.karlsson@stat.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson